Európske monarchie - ešte stále ich zostáva zhruba tucet

TASR, 20. augusta 2017 8:00

V roku 1944 boli v Európe len štyri krajiny, ktoré by neboli monarchiami.

Praha/Bratislava 20. augusta (TASR) - Dnes z tejto bývalej slávy zostali väčšinou len tzv. "bicyklové kráľovstvá", čo je britský posmešný termín pre úpenlivú snahu monarchov zbaviť sa pompy a pôsobiť ľudovo, konštatoval svojho času český denník Blesk. V celej Európe je monarchií v súčasnosti aj tak len trinásť, ak medzi ne počítame i duchovný rád maltézskych rytierov, sídliaci v talianskej metropole.
Britská kráľovná Alžbeta II. (vľavo) prichádza v sprievode princa Philipa pred oficiálnym otvorením britského Parlamentu 15. novembra 2006 v Londýne. Foto: TASR/AP

Je však fakt, že aj najdrahšia monarchia na obyvateľa v Európe - Luxembursko - stojí každého občana ani nie 20 eur ročne a najlacnejšia - Španielsko - dokonca len plus-mínus 20 eurocentov. Ako by tým monarchovia odkazovali: "Nerušte nás!" Ani jeden z nich sa totiž necíti bezpečne pred hnevom ľudu, domnieva sa Blesk.

Prieskumy navyše ukazujú, že celý tento podnik sa oplatí - ústavné systémy monarchií fungujú lepšie než iné a väčšina ľudí cíti z pohľadu na svojho monarchu niečo ako šťastie. Na tvári žiari rumenec, mierne sa uklonia a bľabocú na svoje ratolesti: "Mávaj, je tu kráľovná!" Šťastná to krajina, humorne poznamenáva české periodikum.

Monarchia je forma vlády, v ktorej čele je absolútne alebo nominálne buď panovník, monarcha (cisár, kráľ, knieža, vojvoda), alebo suverénny jedinec obdarený osobnými privilégiami, definujú politologické príručky a učebnice. Panovník - nezávisle od svojho pohlavia - je hlavou štátu a vládne obvykle doživotne, pričom môže abdikovať, odstúpiť z trónu.

Samotný výraz "monarchia" pochádza z dvoch gréckych slov - monos "jediný, sám" a archó, archein "vládnuť, byť prvý, mať prednosť, byť veliteľom".

Právomoci panovníka sa zvyčajne líšia podľa typu monarchie. Podľa mocenského postavenia monarchu sa monarchie z historického meradla delia na stavovské, absolutistické, konštitučné, parlamentné a poprípade i dualistické.

V absolutistickej monarchii prislúcha panovníkovi kompletne celá politická moc, kým v monarchii konštitučnej je panovníkova moc obmedzená ústavou. V parlamentnej monarchii je zase úloha panovníka obmedzovaná parlamentom. Na dôvažok, okrem dedičných monarchií existujú aj monarchie volené, v ktorých je panovník vždy zvolený.

V súčasnosti je v Európe približne tucet monarchií: Andorra (kniežatstvo), Belgicko (kráľovstvo), Dánsko (kráľovstvo), Holandsko (kráľovstvo), Lichtenštajnsko (kniežatstvo), Luxembursko (veľkovojvodstvo), Maltézsky rád (so sídlom v Ríme, v paláci Palazzo dell'Ordine di Malta), Monako (kniežatstvo), Nórsko (kráľovstvo), Veľká Británia (kráľovstvo), Španielsko (kráľovstvo), Švédsko (kráľovstvo) a Vatikán, sídlo pápeža, najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi.

Téma TASR