Dramaturg Miloš Ruppeldt bol aj kultúrnym atašé v Londýne

TASR, 14. februára 2018 7:31

Po návrate na Slovensko pôsobil ako dramaturg, okrem pôvodnej slovenskej tvorby upravoval diela zo zahraničnej, najmä anglickej a americkej dramatickej spisby.

Bratislava 14. februára (TASR) - Dramaturg, prekladateľ a scenárista Miloš Ruppeldt po Nežnej revolúcii 1989 nastúpil do federálnych diplomatických služieb na post kultúrneho atašé v Londýne v Spojenom kráľovstve. Po návrate na Slovensko pôsobil ako dramaturg, okrem pôvodnej slovenskej tvorby upravoval diela zo zahraničnej, najmä anglickej a americkej dramatickej spisby. V stredu 14. februára uplynie 65 rokov od jeho narodenia.
Miloš Ruppeldt Foto: zusruppeldta.eu
Rodák z Bratislavy Miloš Ruppeldt sa narodil 14. februára 1953. Jeho otec, blízky spolupracovník povojnového ministra zahraničných vecí Československej republiky (ČSR) Vladimíra Clementisa, ktorý pôsobil ako diplomat vo viacerých krajinách, mal rušný až dobrodružný život. Na svojej misii v Indii sa zoznámil s mladou britskou ľavičiarkou, s ktorou sa po čase oženil. Od tej chvíle sa jeho život ešte viac skomplikoval. V tom období neboli takéto manželské zväzky bežné. Ruppeldtovci sa neskôr presťahovali do Bratislavy, kde sa im narodil aj syn Miloš.

Napriek všetkým obmedzeniam režimu, izolácie našich občanov od ideí a faktov západného sveta, sa Jean Ruppeldtová aj so svojimi deťmi mohla z času na čas vybrať do Spojeného kráľovstva, aby navštívila svojich rodičov a príbuzných. Pravda, bez manžela: ten zostával rukojemníkom socialistického režimu.

K umeleckej sfére to Ruppeldta tiahlo už od mladého veku

Vyštudoval divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave a po skončení štúdia nastúpil do Hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania Slovenskej televízie. Ako dramaturg aj scenárista spolupracoval na príprave "bratislavských pondelkov". Medzi jeho najbližších spolupracovníkov patrili známi režiséri ako Miloš Pietor, Peter Mikulík a Ján Zeman.

Dramaturg Miloš Ruppeldt napísal viacero rozhlasových hier, venoval sa i prekladom z angličtiny. Okrem Zvieracej farmy spisovateľa Georgea Orwella preložil i Žobrácku operu Johna Gaya a ďalšie.

Kultúrnym atašé sa stal v roku 1990 na československom a od roku 1993 slovenskom zastupiteľstve v Londýne. Po návrate na Slovensko opäť pracoval ako dramaturg v jednej zo súkromných televízií a v divadle Nová scéna. S režisérom Miloslavom Lutherom a scenáristom Tiborom Vichtom spoluautorsky pripravili scenár rozprávky Kráľ Drozdia brada. V roku 2003 sa podieľal na divadelnej hre Rasťa Piška Hände hoch! - svojrázny prierez dejinami Slovenska, od Jánošíka po súčasnosť. Pre jednu zo súkromných televízii pripravoval obľúbený seriál Silvánovci či dobrodružnú súťaž Pevnosť Boyard.

Dcéra Miloša Ruppeldta, kreatívna producentka Danica Hričová (predtým Haláková), sa taktiež venuje umeleckej brandži a participovala na tvorbe divácky úspešných seriálov Búrlivé víno a Divoké kone.

Miloš Ruppeldt zomrel 6. februára 2016 vo veku nedožitých 63 rokov, len niekoľko dní pred vydaním svojej knihy s názvom Medzi dvoma svetmi. Dielo vyšlo vo vydavateľstve Ikar vo februári 2016 a do života ho uviedli manželka autora Vlasta Ruppeldtová a humorista Rasťo Piško. Kniha je strhujúcou ságou rodiny Ruppeldtovcov, kde autor rodinné záležitosti začlenil do celospoločenskej, celosvetovej atmosféry, individuálne osudy prepojil s pohybmi a realitou dramatických okolností dvadsiateho storočia.
Téma TASR