Digitálna doba mení spôsob čítania. Zachráni nás ŠKOLA?

OTS, 7. júna 2018 8:00

Nie je pravda, že čítame málo. Faktom je, že čítame a píšeme viac ako kedykoľvek predtým. Problém je ale v tom, že čítame inak ako doteraz. Z obrazoviek, tabletov a mobilov.

Foto: RAABE
Bratislava 7. júna (OTS) - Ako tento posun v prístupe k čítaniu zmení deti a dnešnú mladú generáciu a ich spôsob uvažovania a učenia sa? A ako by mala zareagovať škola?

Aj na tieto zásadné otázky budú hľadať odpovede účastníci už 7. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google5, ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie pre učiteľov a riaditeľov škôl tento rok opäť organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko. Odborným garantom podujatia je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava. Dvojdňové najväčšie stretnutie viac ako 500 učiteľov na Slovensku sa dnes začína v Hoteli SENEC v Senci a potrvá až do piatka 8. júna 2018. Bohatý odborný i spoločenský program tvorí 6 hlavných referátov, 15 seminárov, 16 workshopov, 3 okrúhle stoly, koučovacia zóna a nový formát – tzv. Open Space konferencia. Na podujatí tento rok vystúpi takmer 50 renomovaných lektorov zo Slovenska aj zahraničia.

Medzinárodné testovania varujú
Čitateľská gramotnosť štvrtákov na Slovensku sa zlepšuje, stále je však pod priemerom OECD. Taký bol záver ostatného medzinárodného testovania PIRLS. Slovenskí 15-roční žiaci zaostávajú v čitateľskej gramotnosti. Taký bol zase výsledok štúdie PISA 2015. V tejto nelichotivej situácii sme ako organizátor odbornej konferencie pre pedagógov nemuseli dlho uvažovať nad hlavnou myšlienkou konferencie,“ hovorí Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko. Ako dodala: „Bohatým dvojdňovým odborným programom a 42 vzdelávacími aktivitami sa tak bude tiahnuť práve rozvoj gramotností našich detí. Slovenským učiteľom odovzdajú svoje skúsenosti zahraniční lektori z Nemecka, Čile, Bulharska, Maďarska, Holandska, Nórska a Česka. Prinesieme im aktuálne výsledky prieskumov, odovzdáme im návody, ako zefektívniť vyučovanie, predstavíme príklady dobrej praxe. A to všetko v kontexte dnešnej digitálnej éry, keď všetci čelíme pretlaku informácií z rôznych zdrojov, keď klasické papierové učenie sa hrá v oslabení s obrazovkami, tabletmi a mobilnými telefónmi. Musíme deti naučiť pracovať s informáciami, vedieť si vyselektovať tie správne. Sme totiž presvedčení, že všetko toto má vplyv na spôsob uvažovania a učenia sa dnešných detí a je dôležité prispôsobiť tomu aj procesy v škole.

Rastie nám generácia tzv. digitálnych domorodcov
V zahraničí sa o vplyve moderných technológií na čítanie a jeho budúcnosť už roky vedú diskusie aj rozsiahle prieskumy, ktoré priniesli zaujímavé výsledky. Jeden z lektorov, ktorý počas konferencie vystúpi v Senci, prof. Adriaan van der Weel, pôsobí ako podpredseda projektu COST IS1404 ‘E-READ’, ktorý sa zaoberá budúcnosťou čítania v digitálnej ére. Ako potvrdil: „Používanie inteligentných telefónov medzi tínedžermi bolo porovnávané s drogovou závislosťou. Celosvetové prieskumy ukazujú, že táto generácia neustále rastie a svoj mobilný telefón kontroluje až 75-krát denne! Títo tzv. ‚digitálni domorodci‘ sú podľa nedávnej talianskej štúdie menej autonómni a menej šťastní ako ich predchodcovia. Majú nové sociálne znepokojenie ako ‚FOMO‘ (strach, že im niečo unikne) a ‚vamping‘ (žijú neskoro v noci).

ČO hovoria prieskumy?
Podľa prof. van der Weeleho, NIE prístroj ako médium je na vine, ale jeho on-line povaha, ktorá umožňuje pripojenie 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ako povedal: „Smerom k čítaniu práve toto vyvoláva väčšie rozptyľovanie a rozdrobené čitateľské návyky. Čoraz viac ľudí nie je ochotných ponoriť sa do textu, ale radšej ním len doslova preletí.“ Nakoniec, potvrdili to aj výsledky viacerých prieskumov v zahraničí, ktoré priniesli zaujímavé zistenia:
• Až v 91 % prípadov, keď text obsahoval viac ako 500 slov, miera porozumenia bola výrazne lepšia pri tlači než pri digitálnom čítaní.
• Čím zložitejší bol text, tým lepšie bolo pochopenie textu z papiera.
• Rolovanie na obrazovke/tablete/v telefóne má negatívny vplyv na porozumenie.
• Čítanie z papiera je viac relaxačné ako čítanie z obrazovky.
• Text na obrazovkách považujú respondenti za menej vážny ako tlačený text.
• Čitatelia textov na papieri sa hlbšie zapájajú, zatiaľ čo tí, ktorí používajú digitálne zariadenia, majú tendenciu čítať viac plytko.
• Zatiaľ čo učebné výkony na digitálnych zariadeniach nie sú horšie ako na papieri, predsa len: pri čítaní článku na obrazovke je človek menej pripravený zhodnotiť, nakoľko textu vlastne rozumie.
• Až 94 % respondentov radšej číta na papieri s odôvodnením:
o 96 % z nich verí, že rozumejú z papiera lepšie,
o 93 % z nich verí, že si na papieri lepšie udržia informácie,
o 93 % uprednostňuje pri komplikovanejších textoch tlačenú formu.

Všetky uvedené zistenia sú o to naliehavejšie, že 88,89 % skúmaných štúdií zahŕňalo deti v školskom veku!

Ako budeme vychovávať k čítaniu?
Otázka, ktorú teraz musíme spoločne zodpovedať, znie, ako môžeme učiť (naozaj) čítať mladých ľudí. Odpovedá prof. Adriaan van der Weel. Podľa neho: „Aby mladí ľudia siahli po literatúre, musí sa dramaticky prepracovať didaktika literatúry v digitálnom veku. Zatiaľ čo v európskych školách dominujú texty a prístupy orientované na autorov, nové štúdie poukazujú na potrebu implementovať ‚zážitkové prístupy‘, v ktorých by sa mal klásť dôraz na adresáta textu – teda študentov. Výskum naznačuje, že ak budeme počúvať preferencie študentov v tom, čo chcú čítať, zvýšime tým ich angažovanosť.

Dodajme, že 7. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google5 sa zúčastní rekordný počet účastníkov – až 550 nadšencov kvalitného vzdelávania. Súčasťou programu je aj bohatý sprievodný program. Účastníci konferencie sa môžu tešiť na večernú garden párty, v rámci ktorej sa predstaví vokálna skupina Fragile a tiež tanečníci formácie Credance.

KOMPLETNÝ PROGRAM KONFERENCIE UČITEĽ NIE JE GOOGLE 5 NÁJDETE TU.
Foto: RAABE

Téma TASR