10 rokov akcentuje Svetový deň umývania rúk mydlom tento dôležitý úkon

TASR, 15. októbra 2018 7:01

Pripadá na 15. októbra a jeho základným cieľom je na celom svete opakovať dôležitosť umývania rúk mydlom .

New York/Montreuil 14. októbra (TASR) - Čisté ruky - to je recept, ako si zachovať zdravie. Na túto tému sa v roku 2018 uskutoční Svetový deň umývania rúk mydlom. Pripadá na 15. októbra a jeho základným cieľom je na celom svete opakovať dôležitosť umývania rúk mydlom ako najjednoduchšieho a zároveň najúčinnejšieho preventívneho prostriedku pred niektorými infekčnými chorobami.
Foto: mesto Žilina

Desiate výročie Svetového dňa umývania rúk mydlom je príležitosťou pre zodpovedných politikov, združenia aj občanov angažovať sa v prospech zo zdravotného i zdravotníckeho pohľadu dôležitého úkonu - umývania rúk mydlom. Tohtoročná téma sa týka umývania rúk mydlom ako základného hygienického úkonu pred prípravou pokrmov, pred akoukoľvek prácou s potravinami, ale aj prijímaním stravy.

Ak by sa podarilo naučiť a zároveň aj umožniť všetkým deťom na svete umývať si ruky pred a po jedle a po použití WC, dalo by sa predchádzať nielen rôznym infekčným a hnačkovým chorobám, ale zamedzilo by sa strate aspoň časti z 272 miliónov dní školskej dochádzky vynechaných pre hnačkové choroby.

Umývanie rúk mydlom je začlenené do Miléniových cieľov trvalo udržateľného rozvoja v šiestom bode: Čistá voda a hygiena. V tomto bode sa kladie dôraz na to, že je potrebné zabezpečiť dostupnosť a trvalo udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých. Svetoví lídri sa zaviazali ukončiť chudobu, bojovať proti klimatickým zmenám a nespravodlivosti na historickom summite OSN v septembri 2015 v New Yorku. Schválená Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj ponúka lepšiu budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na svete, ale aj pre planétu Zem. Sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja prijali predstavitelia 193 krajín. Ciele predstavujú univerzálny štandard pre rozvoj, ktorý myslí na všetkých obyvateľov Zeme.

Svetový deň umývania rúk mydlom je výsledkom iniciatívy Verejno-súkromného partnerstva za umývanie rúk mydlom, ktoré vzniklo v roku 2001. Tvoria ho medzinárodní aktéri - Detský fond OSN (UNICEF), Svetová banka, Agentúra USA pre rozvojovú pomoc (USAID), Stredisko na kontrolu chorôb a prevenciu, Londýnska škola hygieny a tropických chorôb a ďalšie zdravotnícke inštitúcie, ako aj výrobcovia prostriedkov na osobnú hygienu. Ich spoločným cieľom je znižovať výskyt hnačiek a respiračných ochorení a zároveň podporovať umývanie rúk mydlom.

Každý rok vyše 200 miliónov ľudí v asi 100 krajinách sveta slávi tento svetový deň.

Prvýkrát sa Svetový deň umývania rúk mydlom konal 15. októbra 2008. Vtedy sa podarilo zmobilizovať 120 miliónov detí v 73 krajinách sveta s cieľom vysvetliť im význam umývania rúk mydlom. V súčasnosti tento deň podporujú a jeho význam propagujú vlády, medzinárodné inštitúcie, predstavitelia občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie, súkromné podniky na celom svete.

Téma TASR