Budovanie mieru mladými ľuďmi dominuje pri Medzinárodnom dni mládeže

TASR, 12. augusta 2017 8:28

Ten pripadá na 12. augusta.

Ilustračné foto Foto: Pixebay.com


New York/Paríž 12. augusta (TASR) - Na zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú mladí ľudia pri predchádzaní konfliktov ako aktéri zmeny, ako aj na príspevok mladých ľudí pri podpore sociálnej spravodlivosti a trvalo udržateľného rozvoja, upriamila pozornosť Organizácia Spojených národov (OSN) v roku 2017 pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže. Ten pripadá na 12. augusta a OSN zdôraznila, že mladí ľudia budujú mier. Každý rok poskytuje 12. august príležitosť pre všetkých, aby uznali, že mládež zohráva svoju úlohu pri rozvoji spoločnosti.

Podľa kritérií OSN mladými ľuďmi sú osoby vo veku 15-24 rokov. Väčšina mladých žije v rozvojových štátoch.

Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) 17. decembra 1999 v rezolúcii č. 54/120 I schválilo odporúčanie Svetovej konferencie ministrov mládeže, ktorá sa konala v dňoch 8.-12. augusta 1998 v Lisabone. Ministri odporučili, aby sa 12. august stal Medzinárodným dňom mládeže.

V roku 1991 sa mladí ľudia stretli v rakúskej metropole Viedeň na prvom Svetovom fóre mládeže, ktorý zorganizovala OSN. Už na viedenskom fóre zazneli návrhy na vyhlásenie Medzinárodného dňa mládeže.

V auguste 1998 sa konala konferencia v Lisabone, neskôr v decembri 1999 zasadnutie VZ OSN.

Prvýkrát sa Medzinárodný deň mládeže slávil v roku 2000.


Téma TASR