Angličtina zažíva medzi Slovákmi boom

OTS, 8. februára 2018 17:15

Angličtina zažíva medzi Slovákmi boom, dopyt je najmä na juhu Slovenska a v satelitoch pri Bratislave.

Helen Doron English Foto: Helen Doron English
Bratislava 8. februára (OTS) - Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka je v dnešnej dobe už nevyhnutnosťou, svoje o tom zdá sa vedia aj Slováci. Tí sa rozhodli vziať budúcnosť svojich detí do vlastných rúk a prihlasujú ich už odmala na jazykové kurzy. Dopyt po nich totiž každoročne vzrastá.

O tom, že hlavné mesto spolu s juhom Slovenska patrí k multilingvistickým regiónom niet pochýb. Už odnepamäti sa tam okrem slovenčiny používala aj maďarčina a nemčina. Avšak angličtina je svetový jazyk a tak aj Slováci žijúci v tejto oblasti zistili, že je pre život nevyhnutnosťou. Svoje pritom zavážila aj prítomnosť veľkých nadnárodných firiem a koncernov.
Foto: Helen Doron English

Rodičia, ktorí sa rozhodli, že ich dieťa bude vedieť anglicky, sa pritom nespoliehajú len na školy, ale prihlasujú deti do jazykových krúžkov a kurzov mimo školy. Hľadajú spojenie zábavnej, nestresujúcej metódy spolu s efektivitou. Veria, že ich deti budú mať vďaka znalosti angličtiny lepšiu šancu na budúce uplatnenie

Aj jedna z najväčších jazykových škôl na Slovensku, Helen Doron English, potvrdzuje zvýšený záujem práve z týchto lokalít. „Je pravda, že sme v tomto období otvorili nové vyučovacie centrá v Nových Zámkoch, Fiľakove, Rimavskej Sobote, Veľkom Záluží a tiež v Bratislave – Jarovciach a v Dunajskej Lužnej. V celkovom prepočte tak ide o nárast 20%,“ vyjadruje sa Katalin Deák, riaditeľka centier. Centrá ponúkajú kurzy angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 19 rokov, pričom sa začína hovorenou angličtinou pre menšie deti, pokračuje sa konverzáciou, čítaním a písaním pre staršie deti a tínedžerov. Úspešnosť princípu tejto osvedčenej metódy je na pozitívnej motivácii, využití interaktívnych metód výučby a zapojení všetkých kognitívnych schopností dieťaťa, ktoré fungujú pri učení aj v neskoršom veku.

Odborníci odporúčajú prirodzenosť

O tom, či deti budú perfektne hovoriť po anglicky alebo iným cudzím jazykom a to dokonca na úrovni materinského jazyka, sa rozhoduje už na začiatku ich života. Podľa aktuálnych štúdií sa totiž odporúča začať čo najskôr, kedy je otvorené tzv. „okno príležitostí pre učenia sa jazykov“, to znamená, že dieťa je schopné absorbovať akýkoľvek cudzí jazyk až na úroveň materinského. Výskumy ukázali, že vo veku šiestich – siedmich rokov dosiahne ľudský mozog maximum svojej veľkosti. Preto učenie sa druhého jazyka už od mala napomáha vývinu nervových spojení v sluchovej kôre, stimulujúc tak všeobecnú inteligenciu dieťaťa. Čím sú deti menšie, tým ľahšie a prirodzenejšie si osvoja prízvuk a gramatiku angličtiny podobnú tej, akú majú rodení Angličania.

Ako sa vyjadrila psychologička Silvia Langermann, najideálnejšie je začať s výučbou cudzieho jazyka prirodzene. Deti by najskôr mali počúvať, rozprávať a neskôr začať v cudzom jazyku čítať a písať. Teda kopírovať učenie sa materinského jazyka. „Takéto učenie je omnoho efektívnejšie, ako klasické memorovanie slovíčok,“ vysvetľuje S. Langermman a dodáva, že osvedčený systém pri malých deťoch je multisenzorický – teda zapojenie všetkých kognitívnych funkcií, akými je sluch, hmat, zrak, chuť aj čuch.

Téma TASR