Andrej Vrbacký bol zakladateľom agentúrneho spravodajstva

TASR, 16. apríla 2018 7:03

Publicista, redaktor, a prekladateľ Andrej Vrbacký bol jedným zo zakladateľov agentúrneho spravodajstva, zaslúžil sa o vznik a budovanie novinárskeho dokumentačného pracoviska a archívu.

Bedford/ Bratislava 16. apríla (TASR)- 16. apríla uplynie 110 rokov od jeho narodenia.

Andrej Vrbacký sa narodil 16. apríla 1908 v americkom Bedforde v štáte Ohio. Bol absolventom slovenského gymnázia v Petrovci, neskôr študoval filozofiu a právo v Belehrade. Už počas štúdií spolupracoval so slovenskou i českou periodickou tlačou, aj krajanskou, najmä ako propagátor československo-juhoslovenských kontaktov.

Publikačne bol činný v periodikách Národná jednota, Národné osvobození, Pravda chudoby, Rudé právo, v Slovenských novinách a v Slováku.

Od roku 1929 bol členom Združenia juhoslovanských a Združenia zahraničných novinárov a členom Syndikátu československých novinárov sa stal od roku 1938.

Stálym spravodajcom brnianskych Lidových novín v Belehrade sa stal v roku 1933 a pracoval tam desať rokov. Má svoj podiel na zakladaní slovenského tlačeného spravodajstva. V roku 1955 stál pri vzniku novinárskeho dokumentačného pracoviska a archívu. Pracoval aj v Zpravodajskej agentúre Slovenska (ZAS) a Československej tlačovej kancelárii (ČTK).

Andrej Vrbacký sa venoval šíreniu slovenskej literatúry v Juhoslávii a naopak. Preložil vyše 200 diel zo srbochorváčtiny do slovenčiny, upravoval aj divadelné hry pre rozhlas. Navyše prekladal prózu z ruského a bulharského jazyka, písal televízne a filmové scenáre. Preložil niektoré slovenské dramatické diela Jozefa Gragora Tajovského a Ivana Stodolu do srbochorvátštiny.

Od roku 1929 bol členom Združenia juhoslovanských a Združenia zahraničných novinárov a od roku 1938 členom Syndikátu československých novinárov. Funkciu tajomníka Československého zväzu v Belehrade vykonával od roku 1937. Za svoju prácu bol vyznamenaný Zlatým perom Juhoslovenského PEN-klubu. Vedúcim archívu Zväzu slovenských novinárov v Bratislave bol menovaný od roku 1968.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského prekladateľa Andreja Vrbackého sa v roku 2008 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Preklad ako kultúrna a literárna misia. Podujatie usporiadali Katedra slovanských filológií a Katedra žurnalistiky FiF UK. S prednáškami o tejto významnej osobnosti vystúpili odborníci z FiF UK v Bratislave, z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV), z Masarykovej univerzity v Brne, z Univerzity P. Chilendarského z bulharského Plovdivu a tiež hostia z Báčskeho Petrovca v Srbsku a ďalší. Súčasťou programu bolo aj premietnutie televízneho medailónu o Andrejovi Vrbackom.
Téma TASR