Základné školy

ZŠ s MŠ Nová Bošáca: Najkrajšie jablko

Prvý októbrový týždeň sme v našej škole zasa pripravili výstavu jesenných plodov.

Deň polície

Kým sa deti z druhého stupňa Súkromnej základnej školy, Tr. SNP 104, Košice vybrali na akciu Noc výskumníkov do Optimy, prvostupniari dali prednosť inej akcii.

Návšteva záhradného centra PRO - SAD

Žiaci VI.A zo ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi spolu s ďalšími piatakmi a šiestakmi navštívili záhradné centrumv obci Dolná Streda

Október je venovaný úcte k starším

ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave každoročne pripravuje v rámci mesiaca október, ktorý je venovaný úcte k starším. vystúpenie pre starkých v Staromestskej knižnici na Panenskej ulici

Nemecká televízia nakrúca dokument o Slovensku

Televízny štáb nemeckej verejno-právnej televízie SWR nakrúca dokument o Slovensku. Nemeckých žurnalistov zaujal najmä príbeh originálneho hudobného nástroja - fujary.

Téma TASR