Základné školy

Celoslovenské kolo súťaže Mladý záhradkár

V prvej časti riešili účastníci prírodovedný test, v praktickej časti s azapotili pri určovaní záhradných a izbových rastlín podľa listov, kvetov a plodov

Obvodové kolo v malom futbale

Obvodové kolo súťaže v malom futbale o Pohár SFZ sa uskutočnilo 10. októbra v Základnej škole v Kráľovskom Chlmci.

Dejepisná exkurzia do Poľska Dejepisná exkurzia do Poľska

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy na Hájiku v Žiline boli v stredu 17. októbra na exkurzii v Poľsku.

Obvodové kolo Jednota cup v malom futbale

Súťaž sa uskutočnila v telocvični ZŠ V Kráľovskom Chlmci 17. októbra

Futbalové zápasy o Putovný pohár riaditeľky školy

Pohár získali žiaci zo Základných škôl vo Veľkých Kapušanoch

Noc s rozprávkou v ZŠ P. Kellnera Hostinské Noc s rozprávkou v ZŠ P. Kellnera Hostinské

Žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ P. Kellnera Hostinského prežili v škole „Noc s rozprávkou“ – noc, plnú zaujímavých aktivít, bohatého programu a množstva zábavy

Deň otvorených dverí v ZŠ I.B. Zocha v Revúcej Deň otvorených dverí v ZŠ I.B. Zocha v Revúcej

Rodičia mohli navštíviť jednotlivé triedy a učebne, vidieť svoje dieťa pracovať počas vyučovacieho procesu

Halloween – Noc v škole Halloween – Noc v škole

Počas dnešnej noci sa v našej škole zišli strašidielka z prvého stupňa. Pod vedením triednych čarodejníc sa usadili na svojich stanovištiach a zaujali svoje pozície

Pasovačka prvákov Pasovačka prvákov

Slávnostné prijímanie prvákov do „cechu žiackeho“ sa uskutočnilo v  ZŠ P. Kellnera Hostinského V Rimavskej Sobote 24. októbra

Na návšteve u hasičov Na návšteve u hasičov

Najlepší deň v týždni školáka je piatok. A najlepší je ten piatok, ktorý je spojený s nejakou akciou

Malí turisti zo ZŠ I.B. Zocha opäť v akcii Malí turisti zo ZŠ I.B. Zocha opäť v akcii

Cestou sme pod kameňmi a lístím pozorovali život chrobákov, húseníc, mravcov

Ako to bolo s Ľudovítom Štúrom? Ako to bolo s Ľudovítom Štúrom?

Počas návštevy pamätnej izby slovenského dejateľa Ľudovíta Štúra sme sa dozvedeli oveľa viac ako zo školských učebníc

Obvodné kolo súťaže Mladý záchranár

Štvorčlenné družstvo deviatakov zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci sa umiestnilo na 4. mieste

Číta celé mesto, čítal aj pán primátor Číta celé mesto, čítal aj pán primátor

Žiaci Základnej školy P. Kellnera Hostinského pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc zorganizovali čitateľský maratón. Do čítania zapojili aj dospelých obyvateľov mesta

Deviataci pripravili prvostupniarom pekné predpoludnie Deviataci pripravili prvostupniarom pekné predpoludnie

Spoločne vymysleli rôzne zaujímavé súťaže a činnosti, ktoré potom realizovali s deťmi.

Obvodové kolo v basketbale

Obvodové kolo v basketbale sa konalo v ZŠ Komenského v Trebišove v utorok 23. októbra

Informatika a geografia Informatika a geografia

Aj zdanlivo nespojiteľné sa niekedy dá, keď sa chce.

Veľká výprava za históriou Veľká výprava za históriou

V jeden septembrový deň sme sa vybrali spoznávať našu históriu. Navštívili sme rodný dom Juraja Fándlyho a mohylu na vrchu Bradlo

Základná škola je prioritou v rámci modernizácie školstva Základná škola je prioritou v rámci modernizácie školstva

Základná škola je prioritou v rámci modernizácie školstva, treba ju však riešiť v spolupráci so zástupcami škôl

Tohtoročná šarkaniáda sa nám vydarila Tohtoročná šarkaniáda sa nám vydarila

Deti šarkanov poriadne popreháňali

Téma TASR