ZŠ SNP Šurany: Tohtoročný DOD dopadol nad naše očakávania

Branislav Jakab, 16. apríla 2018 11:00

Hoci bola sobota a každý má veľa práce a dobieha zameškané, sme radi, že si tak veľa rodičov či starých rodičov našlo čas a prišli k nám so svojimi malými predškolákmi.

Šurany 16. apríla(SkolskyServis.sk) - V sobotu 7.apríla 2018 sa na Základnej škole SNP 5 v Šuranoch sa konal v dopoludňajších hodinách Deň otvorených dverí. „Pozvali sme k nám budúcich prváčikov a ich rodičov na Deň otvorených dverí. A hoci bola sobota a každý má veľa práce a dobieha zameškané, sme radi, že si tak veľa rodičov či starých rodičov našlo čas a prišli k nám so svojimi malými predškolákmi.“ informovala nás riaditeľka školy Mgr. Monika Keméňová.

ZŠ SNP Šurany - Deň otvorených dverí Foto: Archív školyV úvode všetkých srdečne privítala pani riaditeľka Mgr. Monika Keméňová, ktorá hosťom v skratke predstavila, jej možnosti, úspechy i plány do budúcnosti. „Následne sa vyše 40 párov zvedavých detských očí usadilo do školských lavíc a sledovalo, ako pracujú naši žiaci počas vyučovania. Prvácke pani učiteľky im spolu s prváčikmi predviedli prácu na rôznych hodinách, ukázali, čo všetko už prváci zvládnu, čo sa naučili od septembra a bolo toho veru nemálo. Mnohí už samostatne a plynulo čítajú knihy, výborne počítajú, pracujú s interaktívnou tabuľou, naučili sa veľa o prírode, a popritom majú ešte vždy priestor aj na spev, tanec a hru.“ povedala Keméňová

Po ukážke vyučovacích hodín sa hostia presunuli do školskej telocvične.
Deň otvorených dverí mal podnázov „Klaun na škole“. „V telocvični už na nich netrpezlivo čakala kráľovská rodina. Kráľovskí rodičia mali hlavu v smútku, pretože ich jediná dcéra bola neustále smutná a stále nariekala. Potrebovali pomoc. Pozvali teda deti i klauna, aby skúsili princeznú rozosmiať.“ prezradila riaditeľka. Klaun Adrián Ohrádka rozosmieval k slzám nielen deti, ale aj ich rodičov a i keď to už pomaly vzdal, nakoniec sa mu predsa len spolu s deťmi princeznú rozosmiať podarilo. Klaun si za odmenu vyslúžil veľký potlesk a deti sladké občerstvenie.

V B pavilóne školy sa mohli hostia zúčastniť na tvorivých dielničkách.
„V troch triedach si vytvárali za pomoci pani učiteliek, pani vychovávateliek a žiakov zo žiackeho parlamentu krásne výrobky z papiera i rôznych iných materiálov, ktoré si odniesli ako pamiatku na toto dopoludnie plné hier, smiechu a zábavy.“ povedala Keméňová. Po malom občerstvení sa mohli na rozlúčku odfotiť s rozosmiatou princeznou a bláznivým šašom, ktorý deťom rozdával veselé balóniky.

„Tohtoročný Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov dopadol nad naše očakávania - skvele. Vysmiate detské tváre, spokojné pohľady rodičov, to je všetko, čo bolo naším cieľom. Sme šťastní, že sme ich mohli privítať na našej škole a ukázať aspoň počas tohto dopoludnia prácu našich žiakov a pedagógov a dúfame, že sme mnohým rodičom pomohli v rozhodovaní, na ktorú školu zapísať svoje dieťa do prvého ročníka.“ skonštatovala riaditeľka školy.

„Za priebeh celej akcie patrí veľká vďaka všetkým, ktorí ju pripravovali, počnúc pani riaditeľkou, učiteľkami ročníkov 1.-4., pani vychovávateľkami, žiakmi zo žiackeho parlamentu, ktorí obetovali sobotné „vyspávanie“ a prišli nám pomôcť a samozrejme všetkým hosťom, bez ktorých by to všetko nemalo zmysel.“ dodala na záver.

Téma TASR