Na prvákov v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade čakala aj veľká torta

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 3. septembra 2013 9:15

Aby si prváci v našej škole mohli overiť, čo už vedia, v triede na nich čakalo veľa prekvapení.

Liptovská Osada 3. septembra (SkolskyServis.sk) - Koľko začiatkov školského roka sme už v živote prežili? Určite veľa. Každý jeden je však iný, neobvyklý. Ale s najväčším napätím naň vždy čakajú prváčikovia.
V minulosti príchod prvákov do školy sprevádzal plač a neisté krôčky. Dnes je to už všetko iné.
Foto: Jaroslava Koníčková

Súčasní prváci sú nielen mimoriadne smelí, ale väčšinou aj veľmi šikovní. Poznajú písmenká, čísla, kreslia, spievajú, vedia pracovať na počítači. Aby si prváci v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade mohli overiť, čo už vedia, v triede na nich čakalo veľa prekvapení. Na interaktívnej tabuli počítali množstvo rozprávkových postavičiek, pokúšali sa uhádnuť hádanky, spievali, cvičili, odlišovali obrázky v maľovanom čítaní a rôzne zvuky zvierat, a to všetko nielen pred pani učiteľkou, ale aj pred zrakmi svojich rodičov. Strach nechali pred dverami a s úlohami sa úspešne popasovali. V závere na nich čakalo sladké prekvapenie v podobe veľkej torty s číslami, obrázkami a písmenkami. Takto slávnostne ukončili prvý deň v škole a natešení s novými zážitkami odchádzali domov. Zostáva len dúfať, že nadšenie a radosť ich budú sprevádzať celý školský rok.PaeDr. Jaroslava Koníčková, ZŠ s MŠ Liptovská Osada

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR