ZŠ Námestia mladosti 1, Žilina sa zapojila do Týždňa dobrovoľníctva

Mgr.Barbora Boguská, 5. októbra 2018 14:37

Pred školou čakali na okoloidúcich 2 stánky, kde sa prostredníctvom našich dobrovoľníkov dozvedeli základné informácie o odpade, recyklácii, nakladaní s odpadom

ZŠ Námestia mladosti 1, Žilina sa zapojila do Týždňa dobrovoľníctva Foto: ZŠ Námestia mladosti 1, Žilina


Žilina 5. októbra (SkolskyServis.sk) - V piatok 21. septembra sa naša Základná škola Námestia mladosti 1, Žilina zapojila do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý prebiehal v celom Žilinskom kraji. Približne 10 žiakov pracujúcich v projekte Zelená škola si pre obyvateľov nášho sídliska pripravilo počas 3. vyučovacej hodiny zaujímavý workshop venovaný problematike triedenia odpadu. Pred školou čakali na okoloidúcich 2 stánky, kde sa prostredníctvom našich dobrovoľníkov dozvedeli základné informácie o odpade, recyklácii, nakladaní s odpadom, spôsoboch skládkovania. Pripravené mali nielen rôzne plagátiky, ale aj aktivity pre deti, kde si mohli vyskúšať, či vedia, do ktorej nádoby ten-ktorý odpad patrí.

ZŠ Námestia mladosti 1, Žilina sa zapojila do Týždňa dobrovoľníctva Foto: ZŠ Námestia mladosti 1, Žilina


Workshop bol veľmi úspešný, počas 45-minútovej hodiny sa pri nich zastavilo viac ako 30 ľudí. Pozitívom bolo, že téma separovania a recyklácie je veľmi aktuálna a veľa okoloidúcich malo dostatok informácii a vedela odpovedať na otázky našich žiakov. Niektorí dokonca tých vedomostí mali viac a tak sme sa niečo nové dozvedeli aj my. Napríklad, že v budúcnosti nás čakajú len elektromobily, aby sa znížilo množstvo výfukových plynov v ovzduší.

ZŠ Námestia mladosti 1, Žilina sa zapojila do Týždňa dobrovoľníctva Foto: ZŠ Námestia mladosti 1, Žilina


Z akcie vzniklo aj video a množstvo fotografií, ktoré si môžete prezrieť na stránke našej školy www.edupage.zshajik.org. A keďže akcia mala naozaj úspech, určite v podobných činnostiach budeme pokračovať.

Mgr. Barbora Boguská

Téma TASR