Piataci pátrali v obecnej kronike a potom vymýšľali povesti a príbehy

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 16. apríla 2013 8:30

Obecné kroniky ukrývajú veľa tajomstiev. Neváhajme a otvorme ich spolu s našimi žiakmi. Určite v nich vypátrajú veľa zaujímavých vecí.

Foto: Jaroslava Koníčková/TASR
Liptovská Osada 16. apríla (SkolskyServis.sk) - V piatom ročníku sa žiaci učia aj o povestiach. Piataci sú veľmi zvedaví, pracovití a tvoriví, a tak si v tomto školskom roku vymýšľali vlastné povesti o Liptovskej Osade, teda o dedine, v ktorej žijú. V škole sa naučili, že v povestiach sa nachádzajú i skutočné prvky, a tak sa ich rozhodli vypátrať. Zachránila ich obecná kronika, ktorá vďaka p. doc. Emilovi Šípkovi,CSc. je veľmi podrobne spracovaná. Začalo sa otváranie trinástej komnaty. Kronika totiž ukrýva veľa tajomstiev, o ktorých piataci doteraz ani nevedeli. Po dôslednom pátraní sa dozvedeli o symboloch v erbe, o prapôvodných obyvateľoch, Korytnickej železničke, ťažkej práci svojich prababičiek, prvých obydliach a podobne. Každý si mohol na spracovanie vybrať tú problematiku, ktorá ho najviac zaujala. A tak začalo obdobie vymýšľania, kombinovania i ďalšieho zbierania informácií, či už z webovej stránky obce alebo od starých rodičov. Keď povesti a príbehy vymysleli, museli ich prepísať na počítači a poslať pani učiteľke. Tá ich dala všetky dokopy a vznikol malý súbor detských predstáv o živote našich predkov.
Foto: TASR

Potom prišla ďalšia fáza odkrývania tajomstiev. O niekoľko dní sa vybrali za pánom starostom Ing. Róbertom Kuzmom aj s pripravenými otázkami. V spoločnej diskusii sa na Obecnom úrade v Liptovskej Osade dozvedeli o svojej dedine ešte viac, lebo pán starosta im ochotne odpovedal na všetky zvedavé otázky. Nakoniec s ním urobili rozhovor aj do svojej detskej televízie, aby mali na stretnutie peknú pamiatku.Myslím si, že téma povesti je ako stvorená na to, aby sme ich nielen so žiakmi čítali, ale aby sme im dali priestor aj na vlastnú realizáciu, vymýšľanie a vlastnú tvorbu. Pri tejto aktivite nie je dôležité len to, že píšu, premýšľajú, skúmajú, ale i to, že viac prenikajú do sveta starých rodičov, spoznávajú ich život a minulosť. Popri tom všetkom majú pocit, že robia niečo veľmi dôležité aj pre nasledujúce generácie, a to ich v práci mimoriadne motivuje.

Kniha povestí:
https://www.dropbox.com/sh/9lr244xtf3zzg54/cU_dszXFJK/AKTIVITY/Pr%C3%ADbehy%20a%20povesti%20o%20Liptovskej%20Osade%201.docPaedDr. Jaroslava Koníčková

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR