ZŠ Kúpeľná: Športový turnaj bol tentokrát o čosi iný

ZŠ Kúpeľná v Prešove, 22. februára 2019 14:43

Predstavujeme školskú televíziu K2, ktorá pôsobí v ZŠ Kúpeľná v Prešove.

Foto:


Prešov 22. februára ŠkolskyServis.sk) - Na hodinách telesnej výchovy sú ich súpermi spolužiaci. Športový turnaj
bol ale o čosi iný. Žiaci nehrali proti sebe, ale svoje sily si zmerali s rodičmi.Téma TASR