Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Sebastián Gonda, 16. marca 2015 8:16

Mám rád knihy, lebo sú mojimi dobrými kamarátmi. Tie ma nikdy nesklamú.

Foto: Sebastián Gonda

Kráľovský Chlmec 16. marca (SkolskyServis.sk) - V ZŠ na Kossuthovej ulici v Kráľovskom Chlmci sa v dňoch 9. až 11. marca uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Mnoho žiakov sa naň pripravovalo aj niekoľko týždňov dopredu, aby obstáli čo najlepšie. Ale na začiatku súťaže mal aj tak každý trému. Súťaž otvorila pani učiteľka Gérešiová, ktorá nám povedala o pravidlách súťaže. Porotu tvorili vyučujúce slovenského jazyka 1. až 4. ročníka. Prednášajúci súťažili podľa veku v troch kategóriách a podľa výberu textu v poézii a v próze. Pestrosť textov a dobrú náladu dotvárala prezentácia o P. Országhovi – Hviezdoslavovi, ktorá sa premietala na interaktívnej tabuli. Žiaci sa v jednotlivých kategóriách umiestnili takto:

Foto: Sebastián Gonda


I. kategória: 2. - 3. ročník
Poézia: 1. miesto: neudelené Próza: 1. miesto: G. Pankuličová, 3. A
2. miesto: M. Raczenberger, 1. A 2. miesto: B. Baloghová, 3. B
3. miesto: F. M. Illés, 3. C 3. miesto: A. Bálintová, 2. C

II. kategória: 4. – 6. ročník
Poézia: 1. miesto: A. Bacskaiová, 6. B Próza: 1. miesto: S. Buhajová, 5. A
2. miesto: T. Horčin, 5. A 2. miesto: A. Pándy, 4. A
3. miesto: B. Balogh, 5. A 3. miesto: B. Kónyová, 4.A

III. kategória: 7. – 9. ročník
Poézia: 1. miesto: S. Gonda, 8. A Próza: 1. miesto: neudelené
2. miesto: F. Rontová, 7. A 2. miesto: D. Tóthová, 7. B
3. miesto: L. Širokmanová, 8. B 3. miesto: M. Kasinec, 7. A

Na obvodné kolo, ktoré sa uskutoční 26. marca, postúpia žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach. Víťazi boli odmenení knihami. Súťaž bola skvelo zorganizovaná a zábavná.

Foto: Sebastián Gonda


Redaktor junior TASR Sebastián Gonda, 8. A

Sebastián Gonda (Gymnázium Horešská 18, 07701 Kráľovský Chlmec)

Mám rád prírodu, čítanie kníh a šport. Chcel by som byť novinárom a spisovateľom.

Téma TASR