ZŠ Hradná N. Zámky: Máme víťaza v celoštátnom kole anglickej olympiády

Marta Bystrická, 11. apríla 2018 13:11

Celoštátnemu kolu predchádzala svedomitá príprava žiačok.

Nové Zámky 11. apríla (SkolskyServis.sk) - Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky kladie veľký dôraz na podporu a osobitý rozvoj cudzích jazykov. Každoročne sa škola zapája do olympiády v anglickom jazyku i nemeckom jazyku.

Foto: TASR27. marec bol pre predmetovú komisiu cudzích jazykov výnimočný. Zatiaľ, čo žiaci 8.-9. ročníka v škole zložili ústne skúšky na získanie Nemeckého jazykového diplomu ( Sprachdiplom), v Bratislave nám súťažili žiačky Simona Polakovičová a Kristína Szegediová v celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku.

Ide o postupovú súťaž, na ktorej víťaz školského kola z každej kategórie postupuje na okresné kolo, na ktorom znovu len víťaz z každej kategórie postupuje na krajské kolo a odtiaľ víťaz z každej kategórie postupuje na celoštátne kolo. Z krajského kola nám do celoslovenského postúpila žiačka 7.B triedy Simona Polakovičová a Kristína Szegediová, žiačka 8.B triedy.

Celoštátnemu kolu predchádzala svedomitá príprava žiačok. Pripravovali sa pod vedením pána učiteľa Martina Matejčuka a pani učiteľky Melindy Kovácsovej. Pri vyhlasovaní výsledkov v Primaciálnom paláci mal okrem Simonky veľkú radosť i jej učiteľ Martin Matejčuk. Simonka sa umiestnila na 1. mieste a Kristínka na 4. mieste.

Dievčatá, blahoželáme vám a sme na vás hrdí.

Foto: ZŠ Hradná Nové Zámky


Foto: ZŠ Hradná Nové Zámky


Marta Bystrická

Téma TASR