Žiaci zažili energiu na vlastnej koži

Mgr. Radoslav Sunitra, 27. novembra 2017 13:10

Mnohí mladí ľudia v našej krajine nemajú predstavu o tom, čo by chceli v budúcnosti robiť, akou prácou by sa chceli živiť.

podujatie Zaži energiu, ktorého sa zúčastnili žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ s MŠ Palín Foto: Mgr. Radoslav SunitraPalín 27. novembra (SkolskyServis.sk) - Žiaci nemajú záujem o technické odbory, iné odvetvia sú zase predimenzované. Vyzerá to tak, že ak s tým niečo nespravíme, o niekoľko rokov nebudeme mať elektrikárov, vodoinštalatérov, strojárov či mechanikov.

Učitelia zo Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne o tejto situácii vedia, a preto venujú dostatočnú pozornosť technicky zameraným predmetom, kde žiaci môžu nadobudnúť manuálne zručnosti. Okrem toho sa snaží škola zapájať do rôznych súťaží a podujatí, pretože pedagógom záleží na budúcnosti žiakov i nás všetkých.

Jedno z takýchto podujatí sa uskutočnilo vo štvrtok 16. novembra v rámci projektu Nábor na ZŠ alebo „Energetika hrou“ v spolupráci skupiny VSE Holding s odbornými strednými školami. Išlo o podujatie Zaži energiu, ktorého sa zúčastnili žiaci 5. – 9. ročníka. Cieľom tohto podujatia bola podpora technického vzdelávania žiakov s aktívnym prepojením teórie s praxou. Toto podujatie pripravila energetická spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. v spolupráci so svojou partnerskou školou SOŠT Michalovce v rámci duálneho vzdelávania.

V telocvični palínskej školy i na školskom dvore „vyrástli“ stanovištia, ktoré vytvorili spomínané inštitúcie. SOŠT Michalovce predstavila svoje aktivity i odbory, ktoré sa dajú u nich študovať. Jeden z ich úspešných študentov oboznámil našich žiakov so školskými projektmi, ktoré boli ocenené v rôznych domácich i medzinárodných súťažiach. Pracovníci VSD, a. s. predstavili Východoslovenskú distribučnú, a. s. ako zamestnávateľa. Zamestnanci predviedli žiakom prácu elektrikárov, ukázali im ako sa pomocou termovízie dá zamerať porucha elektrického vedenia, predviedli im elektromobil, ktorý si mohli neskôr vyskúšať. Aby žiaci neboli len nestrannými pozorovateľmi, zapojili sa aj do súťaží. Jednou z nich bola súťaž v skladaní elektrických obvodov podľa schémy. Zaujímavým stanovišťom bola aj Kúzelná fyzika. Tu sa žiaci zdržali asi najdlhšie. Zábavnou a vtipnou formou sa oboznámili s rôznymi fyzikálnymi zákonmi a pokusmi. Škola zároveň získala zaujímavú fyzikálnu hru a voľné vstupy do Slovenského technického múzea v Košiciach.

Učitelia i žiaci skonštatovali, že podujatie bolo pripravené na vysokej úrovni a splnilo očakávaný cieľ, pretože žiaci prejavili záujem o tieto technické veci. Zostáva len veriť, že niektorí z nich sa vyberú týmto smerom a zachránia tak našu budúcnosť.Mgr. Radoslav Sunitra, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104


Téma TASR