Žiaci v Palíne športovali netradične

Mgr. Radoslav Sunitra, 16. októbra 2018 15:03

Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne sa zapojila do projektu Zdravie a bezpečnosť.

Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne sa zapojila do projektu Zdravie a bezpečnosť. Foto: ZŠ s MŠ Palín


Palín 16. októbra (SkolskyServis.sk) - Prostredníctvom projektu s názvom „Relaxujme spoločne ku zdraviu“ pripravili učitelia spolu so žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka podujatie pre žiakov I. stupňa s názvom Športujeme netradične. Cieľom tejto akcie bolo naučiť žiakov vzájomnej spolupráci a kooperácii, no zároveň primäť ich k tomu, aby svoj voľný čas využívali aktívne a zmysluplne. Počas tohto športovo-zábavného popoludnia si žiaci vyskúšali niekoľko netradičných disciplín, medzi ktorými nechýbal slalom s fľašami, zaujímavá prekážková dráha, strieľanie na cieľ alebo hádzanie loptičkou na terče s rôznymi bodovými hodnotami. Podujatia sa zúčastnilo 40 žiakov 1. – 4. ročníka, ktorí mali radosť z toho, že sa môžu zabaviť pri netradičných športových úlohách.
Najlepší žiaci v každej disciplíne boli odmenení. Podujatie sa všetkým páčilo a viacerí z nich si uvedomili, že šport a zábava naozaj idú dokopy. Zistili, že nielen počítače, tablety, či telefóny dokážu zahnať nudu.Mgr. Radoslav Sunitra, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Téma TASR