Zelený breh ovládli nadané deti z celého Slovenska

Mgr. Ľuboš Lukáč, 20. apríla 2018 7:46

V predvečer finálového kola súťaže Logická olympiáda mimoriadne nadaných detí z celého Slovenska sa uskutočnilo netradičné podujatie.

Zelený breh ovládli nadané deti z celého Slovenska Foto:Mgr. Ľuboš Lukáč


Prešov 20. apríla (SKolskyServis.sk) - Nadaní žiaci sa stretli na spoločnom pobyte za účelom oddychu, načerpania nových síl, spoznania rovesníkov. „Večer Talentov“ sa uskutočnil v rekreačnom zariadení Zelený breh pri vodnej nádrži Sigord.

Samotné podujatie sa začalo pobytom na čerstvom vzduchu. Po náročnom cestovaní si školáci oddýchli pri jazierku, lodi, pódiu, i posedení pri čaji.

Večerný program sa začal vzdelávaním detí prostredníctvom vzdelávacích hier, logických skladačiek, magnetických stavieb a spoločenských hier.

Stavbu vesmírnych lodí si talentované deti vyskúšali s magnetmi rôznych geometrických tvarov. Zaujímavými boli stavby stavebných strojov, či rôzne priestorové stavby. Pomocou nich si tak finalisti Logickej olympiády rozvíjali jemnú motoriku, priestorové vnímanie, predstavivosť a matematickú gramotnosť v podobe geometrických útvarov.Vzdelávanie a rozvoj detí tvorili ďalšie hry, prostredníctvom ktorých sa školáci učili chápať priestorové vzťahy a pojmy. Drevené stavebnice rozvíjali predstavivosť a podporujú zmysel pre geometriu. Mladí stavitelia sa naučili čítať 3D nákresy ako skutoční architekti.

Starší účastníci stretnutia nadaných žiakov z celého Slovenska si vyskúšali logické skladačky, ktoré rozvíjajú matematickú gramotnosť, koncentráciu, reč a schopnosť vnímať a spracovávať informácie. Zaujali rôzne LaQ stavebnice, z ktorých sa skladali rôzne modely podľa vlastnej fantázie a tvorivosti.

Večerný program pre talenty z celého Slovenska bol zameraný na kúzelnú fyziku. Zábavno-vzdelávacie predvedenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným priebehom a výsledkom (fyzikálne kúzla) zaujalo naozaj každého. Cieľom fyzikálneho bádania bolo vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás, vnímanie fyziky na každom kroku a popularizácia krásnej vednej disciplíny.

Pre učiteľov a rodičov pripravili organizátori informačnú prednášku o projektoch celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Nasledujúce skoré ráno sa už finalisti registrovali na veľkom finálovom kole Logickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Počet súťažiacich narástol na viac ako stovku žiakov z celého Slovenska. A finále Logickej olympiády sa mohlo začať.

Mgr. Ľuboš Lukáč

Téma TASR