Zápis žiakov do prvého ročníka

Júlia Kónyová, 26. apríla 2018 13:43

Rozprávkový príbeh spestril budúcim prvákom deň.

18. apríl bol dlho očakávaným dňom aj pre budúcich prvákov, aj pre učiteľov ZŠ v Kráľovskom Chlmci. Foto: Kristián BókKráľovský Chlmec 26. apríla (SkolskyServis.sk) - 18. apríl bol dlho očakávaným dňom aj pre budúcich prvákov, aj pre učiteľov ZŠ v Kráľovskom Chlmci.

V tento deň k nám deti prišli prvýkrát, aby sa už naozaj stali žiakmi našej školy. V úvode vystúpili žiaci prvého stupňa. Tí sa veľmi tešili, že môžu ukázať svojim kamarátom zo škôlky, čo všetko sa za ten rok naučili. Budúcim prvákom sa prihovoril pán riaditeľ PhDr. Róbert Berta, ktorý ich srdečne privítal. Naši pedagógovia a asistenti pre nich pripravili zaujímavý rozprávkový príbeh o troch prasiatkach, ktorý ich sprevádzal všetkými aktivitami. Tu mohli ukázať svoju šikovnosť, bystrosť, ale aj tvorivosť. Každý sa veľmi snažil, aby úlohy splnil dobre. Rodičia mali možnosť poradiť sa aj s pani psychologičkou Edinou Szegedyovou, ktorá im ochotne odpovedala na otázky. V závere rozdala pani zástupkyňa deťom darčeky a sladké odmeny.

Poďakovanie patrí všetkým pani učiteľkám, vychovávateľom a asistentom, ktorí celý zápis pripravili a zhotovili aj nádherné rekvizity. Bolo to pre všetkých príjemne strávené popoludnie. Na budúcich prvákov sa tešíme aj 16. mája, keď bude v našej škole Deň otvorených dverí.Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A Foto: Kristián Bók

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR