Záložka do knihy spája školy

Mgr. Jaroslava Števčíková, 21. decembra 2017 11:24

Žiaci vyrobili krásne záložky, ktoré poslali žiakom našej družobnej základnej školy do Čiech, do Mostu.

Aj ZŠ Šrobárova, Prešov sa zapojila do projektu Záložka do knihy spája školy Foto: ZŠ Šrobárova, Prešov


Prešov 21. decembra (SkolskyServis.sk) - Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 už 8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov, do ktorého sa zapojili aj naši žiaci primárneho vzdelávania pod vedením svojich triednych učiteliek.

Žiaci vyrobili krásne záložky, ktoré sme poslali žiakom našej družobnej základnej školy do Čiech, do Mostu. Niektorí žiaci 4.c a 4.e triedy žiakom napísali listy. Pani Věrka Nezbedová, učiteľka ZŠ v Moste, nám poslala balík záložiek, ktoré pre nás pripravili naši českí spolužiaci.

Výmena záložiek prispela k nadviazaniu kontaktov, spolupráce a poznávaniu školy v Českej republike.

Mgr. Jaroslava Števčíková
ZŠ Šrobárova, PrešovTéma TASR