Základná škola v Sirku má záhradu, ktorá učí

Mgr. Zuzana Válentová, 19. októbra 2018 10:21

Vďaka pomoci detí zo školského klubu máme náučnú záhradu plnú rastlín, čím sme dosiahli cieľ zestetizovania priestorov.

Foto: Mgr. Zuzana VálentováSirk 19. októbra (SkolskyServis.sk) - Projekt Záhrada, ktorá učí je prírodovedného zamerania, ktorého cieľom bolo naučiť pedagógov, ale i žiakov nápadito a inovatívne využívať školské pozemky. Vďaka pomoci detí zo školského klubu máme náučnú záhradu plnú rastlín, čím sme dosiahli cieľ zestetizovania priestorov. Pri jej zakladaní mohli všetci zapojení nevšedne stráviť čas, potrénovať si svoju kreativitu a estetické cítenie.

Okrem iného bol zhotovený hmatový chodník, okrasná skalka, drevený plot okolo pestovateľskej časti záhrady, geologická skalka ako aj rôzne informačné tabule. Záhrada spríjemní prostredie okolia školy a zabezpečí praktické ukážky rastlín a hornín pri vyučovaní.

Vďaka grantu od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme mohli zrealizovať tento prírodovedný projekt zameraný na rozvoj kritického myslenia, estetického cítenia, pracovno - technických zručností, prírodovedno - environmentálnych schopností a vedomostí žiakov.Projekt pomôže pestovať u žiakov pozitívny vzťah k spolupráci, prírode, či k pravidelnému režimu pri údržbe záhrady, naučí ich vážiť si výsledok spoločnej snahy.

Ak Vás náš projekt „Záhrada, ktorá učí“ zaujal a nájdete si 4 minútky zo svojho času pozrite si video
Koordinátorka a realizátorka projektu Mgr. Zuzana VálentováTéma TASR