ZŠ s MŠ Nová Bošáca: Najkrajšie jablko

TASR, 11. októbra 2012 9:10

Prvý októbrový týždeň sme v našej škole zasa pripravili výstavu jesenných plodov.

Nová Bošáca 11. októbra (TASR) - Posledný septembrový týždeň bol v ZŠ s MŠ Nová Bošáca týždňom jablka a zdravej výživy. Jeho cieľom bolo predstaviť žiakom význam správnej životosprávy, dôraz sa kládol hlavne na zdravú stravu. Aktivity tohto týždňa sme ukončili rozdávaním bio jabĺk. Prvý októbrový týždeň sme v našej škole zasa pripravili výstavu jesenných plodov. Súčasťou podujatia bola aj súťaž o Najkrajšie jablko. Žiaci mali priniesť do školy najkrajšie jabĺčko, ktoré mali doma. O tom, ktoré jablká budú triedu reprezentovať v celoškolskej súťaži, rozhodli žiaci jednotivých tried. Spoločne vybrali tri jabĺčka. Úlohou žiackej poroty zloženej zo zástupcov každej triedy, bolo určiť tri najkrajšie. Majitelia troch víťazných jabĺk dostali diplomy a krásne ceny.

Katarína Tomešová, Základná škola s materskou školou, Nová Bošáca

Téma TASR