Záchrana som ja

Anna Lažová, 8. decembra 2017 9:06

Žiaci Spojenej školy vo Svidníku vďaka súťaži Záchrana som ja získali defibrilátor, ktorý dokáže vydávať pokyny v slovenskom jazyku. Podľa nich môže aj neskúsený laik zachrániť ľudský život.

Svidník 8. decembra (SkolskyServis.sk) - Čo však predchádzalo tomu, aby sa škola zaradila medzi 50 škôl, ktoré vyhrali ukážky prvej pomoci pre I. stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre učiteľov a zároveň pre školu aj automatický externý defibrilátor?

Žiaci Spojenej školy vo Svidníku vďaka súťaži Záchrana som ja získali defibrilátor, ktorý dokáže vydávať pokyny v slovenskom jazyku. Foto: Archív školy


Pod vedením vychovávateľky Mgr. M. Vančišinovej sa deti z prvého stupňa ZŠ zúčastnili súťaže o najlepšie výtvarno-literárne práce na tému prvej pomoci. O nápady a príbehy nebola núdza, no pred samotnou porotou uspeli len tí najlepší. Medzi nimi bol aj tím Lekársky kufrík, ktorý tvorili dievčatá: Katarína Vygodová, Lívia Kahancová, Zuzana Irlbeková, Kristína Šurinová. Ich príbeh porotu zaujal a práve ony sa zaslúžili o to, že záchranári v piatok 1.decembra 2017 Spojenej škole vo Svidníku slávnostne odovzdali výhru AED - automatický externý defibrilátor.

Súčasťou výhry bol i kurz prvej pomoci. Žiakov čakal nezabudnuteľný program. Záchranári si deti rozdelili na tri stanovištia a na každom z nich deťom ponúkli iný druh informácií. Na prvom stanovišti sa učili poskytnúť prvú pomoc pri oživovaní plyšového macka. Na druhom stanovišti sa hravou formou dozvedeli ako pomôcť kamarátovi, keď sa bude dusiť. Na poslednom stanovišti riešili modelovú situáciu, ako sa zachovať pri dopravnej nehode a ako privolať pomoc. Vďaka súťaži Záchrana som ja sa žiaci Spojenej školy mohli od profesionálov priučiť základom prvej pomoci.

Pozitívnu atmosféru okrem samotných záchranárov udržiaval aj maskot Falcko, s ktorým si nejeden žiak počas prestávky aj zatancoval. Zlatým klincom za celým kurzom bola ukážka sanitky, vďaka ktorej si mohli žiaci pozrieť sanitku z vnútra. Odmeny sa dočkali aj učitelia, ktorí si takisto prešli bezplatným kurzom prvej pomoci.
Aj vďaka takýmto preventívnym aktivitám sa Spojená škola stane miestom, v ktorom sa deti budú cítiť nielen bezpečne, ale získané vedomosti budú vedieť pohotovo použiť v rôznych nebezpečných situáciách.

Téma TASR