Z medzinárodného E-twinning seminára vznikne krásny projekt

Patrícia Jaššeková, 16. júla 2018 9:21

S učiteľkami Hannou-Mari Sipolou z fínskej školy v Liminke a Anetou Misczinskou zo školy v poľskom Klucze sme sa stali zostaviteľkami krásneho projektu s názvom Travelling with superheroes.

Košice 16. júla (SkolskyServis.sk) - Mnoho ľudí má predstavu, že cez prázdniny učitelia len oddychujú. No nie je to celkom pravda. V dňoch 5.-7. júla som sa ja - učiteľka angličtiny na Základnej škole Ľ. Fullu v Košiciach, zúčastnila medzinárodného seminára v bulharskej Sofii, kam som bola na základe svojej žiadosti vybraná členmi NSS. Zameraný bol na nájdenie partnera a vypracovanie návrhu e-Twinning projektu, ktorý sa bude realizovať budúci rok.

Z medzinárodného E-twinning seminára Foto: Patrícia Jaššeková


Seminár sa odohrával v hlavnom meste Bulharska, Sofii, zišlo sa tam okolo 60 učiteľov z krajín ako napríklad Fínsko,Rakúsko, Poľsko, Bulharsko či Česká republika. Úvod patril tradičným bulharským tancom a potom sme sa už rozmiestnili okolo svojich stánkov, kde sme propagovali každý to svoje. Neskôr sme sa prostredníctvom Finding partners game navzájom spoznávali a dozvedali čo to o svojich školách, mestách a žiakoch. Ďalší deň patril seminárom, kde sme sa naučili ako pracovať s QR -kódmi na vyučovacích hodinách - áno dá sa to a je to super! Potom už bol čas dať hlavy dokopy a začať pracovať na projektoch. S mojimi kolegynkami s pani učiteľkami Hannou-Mari Sipolou z fínskej školy v Liminke a Anetou Misczinskou zo školy v poľskom meste Klucze sme sa stali zostaviteľkami krásneho projektu s názvom Travelling with superheroes. Už teraz sa teším na september, kedy na ňom začneme pracovať. Hlavne spolupráca s fínskou školou bude obohatením pre tú našu. Deň sme zakončili sprevádzanou prehliadkou Sofie a slávnostnou gala večerou.

Tretí deň patril patril prezentácii našich vytvorených projektov. Bola to pre mňa perfektná skúsenosť zúčastniť sa na tomto medzinárodnom seminári a vymieňať si skúsenosti s učiteľmi z iných krajín, priniesla som si kopec nových zážitkov a kontaktov.

Patrícia Jaššeková (Základná škola Ľ. Fullu v Košiciach)

Som učiteľka anglického jazyka a geografie na ZŠ Ľ. Fullu v Košiciach. Milujem svoju prácu a chcem ju robiť čo najlepšie.

Téma TASR