Vzdelávacia aktivita žiakov v Poľsku v rámci projektu Erasmus+

Mgr. Melinda Kovácsová, 9. júna 2017 12:15

V dňoch 21. až 27. mája sa Základná škola na Hradnej ulici v Nových Zámkoch zúčastnila vzdelávacej mobility žiakov v mestečku Strawczyn, Poľsko.

Vzdelávacia aktivita žiakov v Poľsku v rámci projektu Erasmus+ Foto: Mgr. Melinda KovácsováNové Zámky 9. mája (SkolskyServis.sk) - Stretnutie absolvovalo 5 žiakov: Bibiána Barátová, Hamy Nguyen Ba, Zina Valkusová, Lukáš Kuzma a Filip Vavrík a 3 učiteľky: Mgr. Melinda Kovácsová, Mgr. Hana Janičová a Mgr. Dominika Dojčánová.

Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách, čo im umožnilo spoznať inú kultúru, spôsob života a používať cudzí jazyk aj mimo školy.

Vzdelávacia aktivita žiakov v Poľsku v rámci projektu Erasmus+ Foto: Mgr. Melinda Kovácsová

Hlavným cieľom stretnutia bolo vytvoriť spoločne sochu Malého Princa a ďalšie postavičky a veci zo známeho diela. Žiaci použili rôzne výtvarné techniky a postupy prác, ktoré sa vykonávali aj inak ako u nás, a veľmi ich to zaujalo. Základom však bolo kooperatívne vyučovanie.

Vzdelávacia aktivita žiakov v Poľsku v rámci projektu Erasmus+ Foto: Mgr. Melinda Kovácsová


Podstata kooperatívneho vyučovania spočíva v tom, že žiaci triedy na vyučovaní pracujú v malých skupinkách – riešia úlohy, osvojujú si vedomosti, vykonávajú rôzne praktické činnosti v atmosfére rovnoprávnosti a spolupráce. Hodnotenie žiaka závisí od výkonu skupiny, ktorej je členom.

V prospech realizácie kooperatívneho vyučovania hovorili ich spoločné výtvarné práce a aktivity na spoznávanie miest Kielce a Krakow. Žiaci spoznali, čo znamená zodpovednosť, povinnosť, včleňovanie, podriaďovanie, spolupráca, pomoc, úcta k presvedčeniu iného a tolerancia.

Žiakom, aj pedagógom toto stretnutie umožnilo vidieť a zažiť, ako vlastne funguje kooperatívne vyučovanie. Mali sme možnosť vidieť časť krajiny Poľska, spoznať ľudí, ktorí tu žijú, pracujú, spoznať ich kultúru a zdokonaliť sa v anglickom jazyku, toto všetko bolo pre nás veľkým prínosom.

Mgr. Melinda Kovácsová

Téma TASR