Výstava poľovníckych trofejí

Anna Komišáková, 31. marca 2017 8:08

Výstava poľovníckych trofejí patrí k prezentácii úspechov poľovníkov za kalendárny rok nielen v rámci jednotlivých poľovníckych združení, ale poľovníci o svojej činnosti informujú aj širokú verejnosť.

Výstava poľovníckych trofejí v Stropkove Foto: Anna Komišáková


Stropkov 31. marca (SkolskyServis.sk) - So žiakmi 5. ročníka v rámci hodiny biológie sme si v piatok 24.3.2017 prezreli nádhernú výstavu poľovníckych trofejí, ktorej 20. ročník sa konal v priestoroch Odboru školstva a kultúry MsÚ v Stropkove. Zaujímavosťou výstavy boli spreparované zvieratá, ktoré nám pózovali do pekných fotiek. Hlad z celého dopoludnia sme zasýtili chutnou pizzou alebo bagetou v Korze. Naše kroky po krátkom oddychu smerovali na stretnutie s Dobšinského rozprávkami do Mestskej knižnice. Odmenou za úspešné súťaženie boli malé keksíky v knižnici a chutné koláče v cukrárni Amfora.
Tento vydarený deň patrí k tým najkrajšie stráveným mimo školy. Aj keď sme sa neučili tradičnou formou, veľa sme sa toho dozvedeli od odborníkov v každom odbore.PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj

Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR