Vysoké školy a SAV môžu získať z eurofondov príspevok dva milióny eur

TASR, 15. októbra 2012 15:05

Vysoké školy a Slovenská akadémia vied (SAV) môžu získať nenávratný finančný príspevok vo výške minimálne 500. 000 eur a maximálne dva milióny eur na jeden projekt

Bratislava 15. októbra (TASR) - Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) dnes vyhlásila novú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci operačného programu Vzdelávanie. Výzva s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a SAV je finančne podporená z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške 26 miliónov eur a je určená pre všetky regióny Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Ilustračné foto Foto: archív TASR


V rámci výzvy je finančná pomoc určená pre štátne, verejné a súkromné vysoké školy, ako aj jednotlivé ústavy SAV. "Predložené projekty môžu byť zamerané napríklad na vytváranie študijných programov v šiestich cudzích jazykoch, ktoré podporujú medzinárodnú spoluprácu a mobilitu akademickej obce, ďalšia oprávnená aktivita je podpora nových doktorandov na vysokých školách a ústavoch SAV alebo podpora mobilít medzi organizáciami výskumu a vývoja a podnikateľským sektorom," uviedla manažérka pre styk s verejnosťou ASFEU Eliška Šándorová. Cieľom výzvy je tiež zabezpečiť prílev medzinárodne uznávaných vedcov a pedagógov na Slovensko i programy doktorandského vzdelávania vytvorené na princípe spájania najlepších kapacít v rámci krajiny a ich prepojenia na zahraničie.

Uzávierka prijímania žiadostí o príspevok je 17. decembra 2012. Kompletné informácie o výzve nájdu záujemcovia na webe www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.


Téma TASR