Výsledky školskej fotosúťaže Jeseň – zima

Stela Cziránková, 21. marca 2019 9:51

Mladým fotografom sa opäť podarilo pekne zachytiť krásy prírody.

Mladým fotografom sa opäť podarilo pekne zachytiť krásy prírody. Foto: ZŠ Kráľovský Chlmec


Kráľovský Chlmec 21. marca (SkolskyServis.sk) - Ešte pred jarnými prázdninami odovzdali všetci žiaci, ktorí radi fotografujú, svoje práce pani učiteľke Hricikovej. Ona z nich vybrala tie najkrajšie a za pomoci pána informatika K. Bóka ich dala vytlačiť. Potom fotky vystavila na nástenke a všetci žiaci aj učitelia mohli hlasovať, ktorá sa im najviac páčila. Všetkých fotiek bolo vyše 100 a vystavených 70. Preto to nebolo veľmi ľahké, lebo fotografie boli veľmi pekné. Súťažiacich bolo 9. Ich úlohou bolo nafotiť krásy jesennej a zimnej prírody, ale mohli fotografovať aj osoby alebo udalosti.

Dňa 13. 3. 2019 sme všetci súťažiaci boli v riaditeľni, kde nám pani učiteľka oznámila výsledky hlasovania. Boli takéto:

1. kategória: 2. kategória:

1. miesto: Stela Cziránková, 5.A 1. miesto: Vanesa Gačová, 9. A
2. miesto: Vivien Pitóckyová, 5. A 2. miesto: Szabolcs Eszenyi, 7. A
3. miesto: Viktória Baloghová, 5. C 3. miesto: Eszter Godzsáková, 8. A
4. miesto: Júlia Kónyová, 8. A
Natália Juhászová, 8. A
Ladislav Krajnyik, 8. A

Všetci sme dostali darčeky. Ja som dostala peknú taštičku a veľmi som sa potešila. Zablahoželal nám aj pán riaditeľ R. Berta a pani zástupkyňa Z. Musková. Pani učiteľka Hriciková nám oznámila aj to, že naše práce pošle do mestskej fotosúťaže.

Na záver sa nám poďakovala za to, že sme boli šikovní a poprosila nás, aby sme sa aj naďalej snažili o fotografovanie jarnej prírody. Výstava bude začiatkom júna.Text: Stela Cziránková, 5. A Foto: Súťažiaci

Stela Cziránková (Základná škola, L. Kossutha 56. 077 01 Kráľovský Chlmec)

Volám sa Stela Cziránková. Mám 10 rokov a chodím do 5. A triedy v ZŠ v Kráľovskom Chlmci. Mám rada svojich spolužiakov. Chodíme spolu do jednej triedy už 5 rokov. Niekedy sú milí, niekedy nie. Rada fotografujem, najmä prírodu a oblohu. Zo športov mám rada bicyklovanie. V škole sa najradšej učím matematiku. Rada hrám aj počítačové hry.

Téma TASR