Výhra putuje do Havaja

Anna Komišáková, 5. februára 2016 11:26

Veľká radosť z 1. miesta na Biologickej olympiáde.

Foto: Anna KomišákováHavaj 5. februára (SkolskyServis.sk) - 3. februára 2016 sa v priestoroch Cirkevnej základnej školy v Stropkove konalo Obvodné kolo Biologickej olympiády. Žiaci 8. a 9. ročníkov z okresu Stropkov si zmerali svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti botaniky, zoológie a ekológie. 1. miesto v prakticko - teoretickej časti súťaže putuje do Havaja. Kristína Vageľová, žiačka 9. ročníka, obhájila prvenstvo z minulého roka. Nielen seba, ale aj svoju školu bude v marci reprezentovať na krajskom kole v Prešove. Veľmi pekné 6. miesto obsadil a úspešným riešiteľom sa stal Matúš Kuzma, žiak 8. ročníka, ktorý má šancu na výhru ešte budúci rok. Obom našim žiakom gratulujeme a ďakujeme za zviditeľnenie biológie medzi všetkými všeobecno vzdelávacími predmetmi.

PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj

Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR