Výchovný koncert v ZŠ Kráľovský Chlmec

Júlia Kónyová, 26. júna 2018 7:00

Bývalí žiaci našej ZŠ potešili svojím spevom a hrou na nástrojoch všetkých divákov.

Kráľovský Chlmec 26. júna (SkolskyServis.sk) - Pani učiteľka A. Jašková zorganizovala 21. 6. 2018 pre žiakov ZŠ v Kráľovskom Chlmci výchovný koncert. Prebehol v aule gymnázia. Zúčastnili sa ho súčasní aj bývalí žiaci našej školy.

Po druhej vyučovacej hodine sa celá škola vybrala na predstavenie. Pani učiteľka A. Jašková privítala všetkých prítomných a vysvetlila základ tohto koncertu. Bola veľmi rada, že pozvanie prijali všetci naši bývalí žiaci, ktorí reprezentovali školu v minulosti. A potom sa začal fantastický program!

Foto: Mgr. Mária Hriciková


Najprv vystúpila hrou na klavíri Mgr. J. Bertová a na gitare – Bc. J. Tuleja. Ďalšie čísla nasledovali plynulo za sebou. Z bývalých žiakov sa koncertu zúčastnili: Floriana Zamatócka – operný spev a Martin Kasinec – spev. Zo súčasných žiakov vystupovali – Vanesa Móriczová, Bianka a Júlia Kónyové, Júlia Gažiová, Sofia Farkašová, Árpád Tipán, I. Nagyová, V. Ficzuová, E. Kohutová, A. Bálintová, V. Bajuszová, R. Kočišová, I. Bánhegyi. Mažoretky zatancovali ľudový tanec a dievčatá z hľadiska si mohli vyskúšať, ako sa točí paličkou. Išlo im to celkom dobre. Veľký úspech malo vystupovanie Árpáda Tipána zo 6. B, ktorý najprv zahral na klavíri a potom strhol obecenstvo rómskymi piesňami a tancom. Tancovala celá sála! Žiaci 5. a 6. ročníka z tanečného krúžku zatancovali tanec hip-hop a tiež mali veľký úspech. Na gitare zahral aj Bence Šikora. Z učiteľov vystúpila Mgr. J. Daková hrou na priečnu flautu.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim za nádherný program a pani učiteľke Jaškovej zato, že nám pripravila taký krásny umelecký zážitok.Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A Foto: Mgr Mária Hriciková

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR