Voda, duša Zeme

RNDr. Danica Božová, 4. februára 2018 9:30

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravilo pre milovníkov prírody výstavu Voda, duša Zeme.

Foto: RNDr. Danica Božová


Svit 4. februára (SkolskyServis.sk) - Mladí prírodovedci zo Svitu túto výstavu navštívili v sobotu 27. januára 2018. Dozvedeli sme sa o vlastnostiach vody, o prameňoch vody i výskyte minerálnych vôd v našom regióne. Prezreli sme si i vodné a vlhkomilné rastliny, vodné vtáctvo i živočíchy tečúcich a stojatých vôd. Vyskúšali sme si i prácu s mikroskopom s pozorovaním vzoriek. Absolvovali sme i kvíz súvisiaci s hľadaním indícií na tejto výstave.

Domov sme sa vrátili obohatení o nové poznatky.RNDR. Danica Božová
Učiteľka biológie Spojenej školy Mierová vo Svite
Vedúca krúžku Prechádzky prírodou CVČ Svit


Téma TASR