Vo Svidníku odhalili pamätník venovaný 100.výročiu vzniku ČSR

Anna Lažová, 6. novembra 2018 10:49

Ide o kópiu pamätníka, ktorý bol v meste postavený ešte v roku 1928 pod osobným dohľadom vtedajšieho senátora NZ ČSR Juraja Laža, ale v roku 1954 bol rozobratý.

Foto: Anna Lažová


Svidník 6. novembra (SkolskyServis.sk) - Pri príležitosti stého výročia vzniku Československa bol vo Svidníku odhalený pamätník. Ide o kópiu pamätníka, ktorý bol v meste postavený ešte v roku 1928 pod osobným dohľadom vtedajšieho senátora NZ ČSR Juraja Laža, ale v roku 1954 bol rozobratý.Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku na základe iniciatívy bývalého svidníckeho kronikára Jozefa Leľa schválilo finančné prostriedky na jeho výstavbu, a tak v deň výročia vzniku Československa mohla široká verejnosť byť svedkom jeho odhalenia. Nový pamätník je vysoký 2,5 metra s pôdorysom 1,6 x 1,6 metra.

Slávnostného odhalenia pamätníka sa zúčastnili predstavitelia Čechov, Slovákov a Rusínov, teda troch národností, ktoré sa pred sto rokmi zaslúžili o vznik ČSR. S príhovormi vystúpili: svidnícky primátor Ján Holodňák, zástupca Veľvyslanectva ČR Vladimír Šál, poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič, zástupca českého mesta Chrudim Miroslav Tejkl, predseda miestnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku Jaroslav Fecuš a Svidníčania Jozef Leľo a Michal Lažo.

Počas slávnostnej udalosti Michal Lažo, pravnuk senátora NZ ČSR Juraja Laža, oficiálne venoval mestu pamätnú tabuľu na budove lekárne v centre Svidníka.

Pamätník posvätili aj duchovní pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi, ktorí pôsobia vo Svidníku. Na záver slávnostnej udalosti boli pri pamätníku vysadené pamätné lipy.

Foto: Anna Lažová


Foto: Anna Lažová


Foto: Anna Lažová

Téma TASR