Viete, kto bol Emil Kubek?

Anna Lažová, 13. novembra 2017 10:53

Emil Kubek bol významný rusínsky kňaz, básnik, jazykovedec a rodoľub, ktorý v rokoch 1885 -1904 pôsobil ako správca Gréckokatolíckej farnosti v Snakove.

Svidník 13. novembra (SkolskyServis.sk) - Narodil sa 23. novembra 1857 v obci Štefurov, okres Svidník a zomrel 17. júla 1940 v Mahanoy City.
Viete, kto bol Emil Kubek Foto: Anna Lažová

O tomto rusínskom básnikovi, jazykovedcovi, buditeľovi a predovšetkým vernom synovi rusínskeho národa, plného vlasteneckej úprimnosti a slovanskej uvedomelosti sa uskutočnil 25.októbra 2017 v klubovni Spojenej školy vo Svidníku kvíz pre žiakov 7. – 9. ročníka. Súťažili štyri trojčlenné družstvá. Víťazom sa stalo B družstvo 7.A triedy, ktorú reprezentovali žiaci: Diana Feciskaninová, Sabína Oreničová, Filip Vygoda. Druhé miesto obsadila 8.A trieda, pred 9.A a A družstvom 7.A.
Viete, kto bol Emil Kubek Foto: Anna Lažová

Žiaci si pred kvízom naštudovali život a dielo tohto významného rusínskeho románopisca, oboznámili sa s jeho dobročinnou aktivitou. Dozvedeli sa tiež, že po 19-ročnom pôsobení v Snakove sa rozhodol odísť z rodného kraja pravdepodobne preto, aby mohol seba a svoju rodinu lepšie hmotne zabezpečiť a plnšie realizovať vlastné literárne ambície. Kým do svojho odchodu do USA publikoval iba v časopisoch, po odchode už vydával aj knižné publikácie. Počas života v Amerike nebol ľahostajný k problémom našich emigrantov. Vystupoval proti denacionalizácii, ochraňoval svoj jazyk a kultúru a vyzýval vysťahovalcov k pomoci krajanom v Európe. Okrem rôznych povestí, básní a Starosloviensko-maďarsko-rusko-nemeckého slovníka je autorom prvého rusínského románu Marko Šoltys, v ktorom nájdeme veľa autobiografických čŕt Emila Kubeka.
Viete, kto bol Emil Kubek Foto: Anna Lažová

Všetkým súťažiacim sa za výborné vedomosti osobne poďakoval Jaroslav Fecuš, predseda Miestnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku, ktorá bola organizátorom akcie a zabezpečila pre súťažiacich sladké odmeny.
Tento kvíz určite prispel k lepšiemu spoznaniu regiónu a jeho osobností.

Téma TASR