Vianočný darček pre rodičov

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 27. decembra 2012 10:18

V ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade sa už stalo tradíciou, že pred prázdninami žiaci pripravujú vianočný program a vianočné trhy.

Foto: Jaroslava Koníčková/TASR
Liptovská Osada 27. decembra (TASR) - Aj tohto roku si žiaci ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade pripravili pre rodičov, starých rodičov i všetkých priateľov školy slávnostný program, ktorého cieľom bolo ukázať, čo sa naučili.
Foto: Jaroslava Koníčková/TASR

Zároveň ich snom bolo pomôcť dospelým zastaviť sa v čase, oddýchnuť si, vyčariť úsmev na tvári, vyvolať radosť v duši a popremýšľať nad blížiacim sa sviatkami. V programe sa predstavili žiaci všetkých ročníkov. Nechýbali vinšovníci s koledami, vianočné piesne, tance, ale i scénky, ktoré svojím dejom pripomínali históriu Vianoc.
Foto: Jaroslava Koníčková/TASR

Súčasťou programu boli i vianočné trhy, na ktorých rozvoniavali vianočné oblátky, perníky a stoly krášlili vlastnoručne vyrobené ozdoby i ďalšie prekvapenia. Spomínané podujatie sa už pre našu školu stalo tradíciou, vďaka ktorej sa každoročne rodičia, učitelia a žiaci stretávajú v čarovnom predvianočnom čase, aby sa pozitívne naladili na príchod najkrajších sviatkov v roku.
Foto: Jaroslava Koníčková/TASR


Jaroslava Koníčková

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR