Vianočné pozdravy od detí z Fintíc

ZŠ s MŠ Fintice , 24. decembra 2018 8:00

Vianočný čas je naplnenie lásky zrodenej v jasličkách... je časom blízkosti, radosti a obdarúvania.

Fintice 24. decembra (SkolskyServis.sk) - V tomto nádhernom duchu sa žiaci 1. a 9. ročníka zo ZŠ s MŠ Fintice rozhodli darovať radosť zapojením sa do Vianočnej pošty, ktorá je súčasťou Detského čina roku 2018. Pre starkých z troch domovov vyrobili vianočné pozdravy.

Foto: TASR


Téma TASR