Vianočná akadémia - dobrá nálada a pocit hrdosti na svoje deti

ZŠ s MŠ, Demänovská ulica 408/4a, Liptovský Mikulá, 15. decembra 2017 7:51

Prítomní si mohli vychutnať spev, moderný i ľudový tanec, hru na flaute či pôvabné gymnastické vystúpenia.

ZŠ s MŠ Demänovská ulica v tomto predvianočnom období po prvýkrát zorganizovala Vianočnú akadémiu Foto: ZŠ s MŠ Demänovská ulica, Liptovský MikulášLiptovský Mikuláš 15. decembra (SkolskyServis.sk) - Vianoce sú obdobím, počas ktorého sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní a nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. ZŠ s MŠ Demänovská ulica v tomto predvianočnom období po prvýkrát zorganizovala Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutočnila dňa 12.12.2017 v Kultúrnom dome v Palúdzke. Naši šikovní žiaci v spolupráci s pedagógmi pripravili program bohatý na rozličné vystúpenia. Prítomní si tak mohli vychutnať spev, moderný i ľudový tanec, hru na flaute či pôvabné gymnastické vystúpenia. Prekvapením večera bolo „vystúpenie“ 6.A triedy, ktorá odovzdala darčeky pre Liptovskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu (detské oddelenie), ktoré osobne prevzal pán doktor Roman Mojžiš. Na konci si účinkujúci spolu s pánom riaditeľom zaspievali Tichú noc. Rodičia, ale aj ostatní hostia si domov okrem chutných perníkov, ktoré dostali od Mikuláša, odniesli aj dobrú náladu a pocit hrdosti na svoje deti. (R. Fričová, M. Jelenská, J. Želúdek)ZŠ s MŠ, Demänovská ulica 408/4a, Liptovský Mikuláš

Téma TASR