Večer maškrtníkov - Deň otvorených dverí

Súkromná spojená škola European English School, 13. marca 2019 8:10

Milí rodičia predškolákov, ani ste sa nenazdali a je tu čas, kedy z Vášho škôlkara vyrástla osobnosť, ktorá už onedlho zasadne do školských lavíc. Ako ale vybrať tú správnu školu?

Prešov 13. marca (SkolskyServis.sk) - Pri rozhodovaní beriete do úvahy celé spektrum kritérií, ktoré by ideálna škola mala spĺňať, veď od toho závisí aký vzťah s veľkou školou si Váš prváčik vybuduje. Svojmu dieťaťu chcete dopriať to najlepšie z dostupných možností. Ponuka je široká.

Dnes sa už každá škola pýši pekným prostredím, materiálnym vybavením, modernými didaktickými pomôckami… Kľúčovým elementom k nadobudnutiu pozitívneho vzťahu malého človiečika k škole a k učeniu je vrelý vzťah dieťaťa s učiteľom. Na našej škole si to plne uvedomujeme, preto vytváranie rodinného prostredia je definičným článkom filozofie Súkromnej základnej školy.

Do našej školy sa Vaše dieťa bude vždy tešiť. Ponúkame výchovu a vzdelávanie v anglickom jazyku pomocou metódy CLIL. Absolventi základnej školy sú preto dobre jazykovo pripravení a dokážu pohodlne zvládnuť ďalšie štúdium na bilingválnom gymnáziu.

Budeme radi, ak pre Vaše dieťa zvolíte práve tú našu školu. V tom prípade pôjde o investíciu, ktorej výnos je garantovaný. Dobré vzdelanie sa totiž vziať nedá! Urobte si príjemne popoludnie 21. marca a navštívte nás.

Súkromná základná škola je organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy European English School a nájdete nás na ulici Solivarskej č. 28 v Prešove.

Foto:


Tešíme sa na Vás!

Súkromná spojená škola European English School (Súkromná spojená škola European English School)

Sme modernou školou so slovenskými tradíciami v európskom priestore, ktorá žiakom poskytuje bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku už od prvého ročníka s možnosťou absolvovať moderné vzdelávanie podľa najnovšej koncepcie rozvíjajúcej kompetencie žiaka, tvorivosť a kreatívnosť. Sme pilotnou školou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v overovaní nového modelu bilingválneho vzdelávania. Štúdium na gymnáziu je päťročné a na základnej škole je 8 - ročné. Prebieha v moderne vybavených multimediálnych, interaktívnych učebniach a jazykových laboratóriách pod vedením kvalifikovaných učiteľov aj zahraničných učiteľov. Škola poskytuje žiakom možnosť vzdelávať sa podľa vlastného záujmu, pripravuje ich pre reálny život, motivuje pre ďalšie vzdelávanie, nepreťažuje ich a umožňuje im kvalitnejšiu prípravu na monitor, maturitu a štúdium na VŠ. Našim vzdelaným a tvorivým učiteľom, profesionálnym zahraničným lektorom na žiakoch záleží. Snažíme sa žiakom vytvárať priestor pre aktívnu komunikáciu, partnerský dialóg, mimoškolské aktivity a spoluprácu na projektoch. Jednoducho toto sme my!

Téma TASR