Valentínsky volejbalový turnaj

Laura Nagyová, 14. marca 2019 10:04

Bojovnosť hráčom volejbalu v Kráľovskom Chlmci nechýbala.

Valentínsky volejbalový turnaj v Kráľovskom Chlmci Foto: PhDr. Tímea Dajková


Kráľovský Chlmec 14. marca (SkolskyServis.sk) - Ôsmy ročník Valentínskeho volejbalového turnaja v Kráľovskom Chlmci sa konal 8. 3. 2019. Termín sa posunul kvôli chrípkovým aj jarným prázdninám. Organizátorom turnaja bola Spojená stredná škola a naša ZŠ na Kossuthovej ulici. Do súťaže sa prihlásili volejbalové mužstvá pedagógov zo šiestich škôl a zápasy sa odohrali v školskej telocvični.

Valentínsky volejbalový turnaj v Kráľovskom Chlmci Foto: PhDr. Tímea Dajková


Slávnostný príhovor pri o tvorení turnaja predniesli – pán riaditeľ Beňo za spojenú školu, pán riaditeľ Berta za ZŠ na Kossuthovej ulici a za vedenie mesta pán primátor Pataky.

Zápasy prebiehali v duchu rešpektovania pravidiel hry a priateľstva. Najmä preto, že proti sebe hrali kolegovia z okolitých škôl, ktorí sa stretávajú na mnohých podujatiach.

Výsledok turnaja bol takýto:

1. ZŠ na Kossuthovej ulici v Kráľovskom Chlmci
2. ZŠ Borša
3. Spojená stredná škola v Kráľovskom Chlmci
4. ZŠ M. Helmeczyho v Kráľovskom Chlmci
5. ZŠ v Strede nad Bodrogom
6. ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Kapušany

Srdečne blahoželáme víťazom – našim pedagógom: R. Bertovi, Z. Muskovej, Z.Gondová, T. Dajkovej, Cs. Dakovi, Š. Marcimu - a sme veľmi hrdí, že v tomto roku sa práve im podarilo získať víťazný pohár!

Valentínsky volejbalový turnaj v Kráľovskom Chlmci Foto: PhDr. Tímea Dajková


Text: Laura Nagyová, VIII.B Foto: PhDr. Tímea Dajková

Laura Nagyová (Základná škola, Ľ. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Moje záľuby sú:hudba,spievanie,čítanie článkov,fotografovanie. Chcela by som byť lekárkou.

Téma TASR