Valentín trochu inak

Mgr. Natália Rimáková, 17. februára 2017 14:19

Keďže 14.02. nie je len dňom sv. Valentína, ale aj Medzinárodný deň darovania kníh, v ZŠ Sedlice sa rozhodli využiť túto príležitosť a urobiť niekomu radosť prostredníctvom kníh.

v ZŠ Sedlice sa rozhodli využiť túto príležitosť a urobiť niekomu radosť prostredníctvom kníh. Foto: Mgr. Natália Rimáková


Sedlice 17. februára (SkolskyServis.sk) - Na každú školskú akciu je potrebné sa pripraviť. Deviataci na hodinách VUM vyrobili dekoračné vence v tvare sŕdc. Dievčatá informovali o pripravovanej akcii cez školský rozhlas a natočili video s mottom ,,VYBER, ZABAĽ, DARUJ". Mgr. N. Rimáková zmenila časť chodby na útulný kútik, kde si žiaci môžu pokojne čítať a oddychovať.


14.02.2017 sa naši deviataci vybrali obdarovať KNIHAMI niekoľkých obyvateľov Sedlíc.
Najprv si to zamierili za tým najpovolanejším v obci, za pánom starostom I. Krajňákom, ktorý ich milo prijal a porozprával sa s nimi o ich plánoch do budúcna. Ďalšou zastávkou bol denný stacionár.

v ZŠ Sedlice sa rozhodli využiť túto príležitosť a urobiť niekomu radosť prostredníctvom kníh. Foto: Mgr. Natália Rimáková


Nasledujúce kroky viedli do materskej školy, kde ich už detičky nedočkavo čakali. Deviataci im darovali knihu rozprávok, z ktorej im aj časť rozprávky O červenej čiapočke prečítali. No neodchádzali naprázdno. Do školy prišli s darovanou knihou od tých najmenších.

Aj v škole prebiehala darovacia akcia plná očakávania a prekvapení. Bolo krásne sledovať knihy v rukách žiakov aj počas prestávok. Druháci a štvrtáci navštívili obecnú knižnicu, kde sa ponorili do víru krás čítania.

v ZŠ Sedlice sa rozhodli využiť túto príležitosť a urobiť niekomu radosť prostredníctvom kníh. Foto: Mgr. Natália Rimáková


v ZŠ Sedlice sa rozhodli využiť túto príležitosť a urobiť niekomu radosť prostredníctvom kníh. Foto: Mgr. Natália Rimáková
Za akciu zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková

Mgr. Natália Rimáková (ZŠ s MŠ Sedlice)

Som učiteľka v ZŠ s MŠ Sedlice. Naša škola je plne organizovanou školou, ktorej súčasťou je školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň. Škola zabezpečuje predškolskú výchovu deťom od 3 do 6 rokov a výchovu a vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa základnej školy v zmysle školských vzdelávacích programov, platných učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacieho štandardu pre daný stupeň.

Téma TASR