Užili sme si Deň Zeme

Mgr. J. Šimko, Mgr.O.Labajová, 14. mája 2018 14:35

22. apríla sa na celom svete pripomína Deň Zeme.

Žilina 14. mája (SkolskyServis.sk) - Preto aj my, žiaci ZŠ Námestie mladosti v Žiline sme si ho pripomenuli súborom aktivít a workshopov, ktoré sme venovali problematike vody, jej dôležitosti pre ľudský organizmus a životné prostredie a spôsobom šetrenia s touto vzácnou tekutinou.

Deň Zeme v ZŠ Námestie mladosti v Žiline Foto: Mgr. J. Šimko, Mgr.O.Labajová

Akcia bola rozdelená do troch častí. V rámci turistického krúžku sme sa zúčastnili čistenia Vodného diela od odpadkov, sami sme teda priložili ruku k dielu. A povieme vám, že odpadkov v okolí tejto peknej časti nášho mesta bolo veru viac ako dosť...

Kreslením na chodník sme chceli pripomenúť aj okoloidúcim samotný Deň Zeme a jeho význam.
Hlavnou časťou bola veľká akcia členov kolégia Zelenej školy, ktorá sa konala na námestíčku na Hájiku, v priestore pri schodoch do našej školy pre obyvateľov sídliska a pre našich spolužiakov. Tí, ktorí neodolali a zo zvedavosti sa pri nás zastavili, mohli zistiť napríklad kvalitu vody vo vodných tokoch v blízkosti Žiliny (Váh, Kysuca, Varínka, Rajčianka), alebo koľko vody sa minie pri výrobe jedného hamburgeru. Naši žiacki odborníci na túto tematiku informovali obyvateľov o základných problémoch znečistenia vody, o jej nedostatku v niektorých častiach sveta a oboznámili ich s praktickými radami, ako ušetriť vodu v domácnosti a takýmto spôsobom šetriť prírodu aj peňaženku. Rozdávali sme aj letáčiky s krátkymi informáciami a radami, ako najlepšie šetriť vodu.
S vodou súvisí aj problematika petfliaš, ktoré predstavujú v súčasnosti vážny enviromentálny problém. Aj tejto téme sme sa počas našej akcie venovali.

Deň Zeme v ZŠ Námestie mladosti v Žiline Foto: Mgr. J. Šimko, Mgr.O.Labajová


Kto chcel, sa mohol zapojiť do spoločného diela. Na predkreslenú rieku si každý z účastníkov mohol zakresliť zvieratko, alebo rastlinku, ktorú by chcel mať vo alebo pri svojej vysnenej rieke.

Toto krásne slnečné, usmiate, poučné a aj spoločenské predpoludnie hodnotíme výborne. Niečo sme sa naučili nielen my, organizátori, ale aj naši susedia, známi, neznámi, mamičky s deťmi, starší ľudia, ktorí sa u nás zastavili a chvíľku s nami pobudli.

Žiaci ZŠ Námestie mladosti 1 – organizátori Dňa Zeme


Spracovali: Mgr. J. Šimko, Mgr.O.Labajová

Téma TASR