Týždeň programovania v Základnej škole v Ľubici

Eva Raffajová, 3. októbra 2018 10:37

Aktivity podporené spoločnosťou Google.

Ľubica 3. októbra (SkolskyServis.sk) - Na čo slúži týždeň programovania? Oslavuje programovanie ako tvorivú činnosť. Dáva ľuďom slobodu. Spája ľudí. Nadchne viac ľudí pre vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku.


Čo to je Code week?
Na čo slúži týždeň programovania? Oslavuje programovanie ako tvorivú činnosť. Dáva ľuďom slobodu. Spája ľudí. Nadchne viac ľudí pre vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku. Okrem iného nás programovanie učí algoritmickému mysleniu, riešeniu problémov, kreativite, kritickému mysleniu, analytickému mysleniu a tímovej práci. Až 90 % pracovných miest dneška si vyžaduje digitálne zručnosti vrátane programovania.

Ako sa viem ja a moji žiaci zapojiť?
Ako sa môžem zapojiť do Európskeho týždňa programovania? V našej Základnej škole v Ľubici sa učitelia môžu zapojiť takto. Učitelia, ktorí vyučujú informatiku, ale aj všetky iné predmety sa môžu spoločne so svojimi žiakmi
zúčastniť týchto aktivít:

- Virtuálna trieda pre programovanie- CodeCombat, naučíte sa programovať hrou.
www.codecombat.com
- Hodina kódu- hodinový kurz určený pre všetky vekové kategórie vo viac ako 45 jazykoch
Hosťujte hodinu, návod ako na to nájdete na webovej stránke, ak si trúfate , prekročte
jednohodinovú hranicu, po ukončení si vytlačte certifikát.
- Scratch- od hrania k programovaniu. Vytvorte zaujímavú animáciu, jednoduché programy
v Scratch programe.
- Lego WE DO2, Ozobot, Micro:bit- vytvorte zo stavebnice robota, naprogramujte si ho
a predveďte ho .
- Alebo ešte je aj programovanie bez počítača: V skutočnosti nepotrebujete počítače
a internetové pripojenie, aby ste sa naučili výpočtovému mysleniu. Vyskúšajte si
programovanie offline pomocou návodu CodyRoby- www.codeweek.it/codyroby/.

/ všetky aktivity nájdete na menovaných webových stránkach, Scratch program je nainštalovaný
na počítačoch v učebni PC, stavebnica Lego bude k dispozícii/

Prečo by som sa ako učiteľ mal/a zapojiť?
Tento rok nám tento týždeň programovania finančne podporila spoločnosť Google. Čo si môžu naši učitelia z tohto podujatia odniesť okrem ceny a odmeny /tričko/ za účasť?
Učitelia: cena – víkendový wellness pobyt pre dve osoby / 3 najaktívnejší učitelia/
Prečo je zaujímavé pre žiakov zapojiť sa?
Odmena za účasť- tričko.

Hlavné ceny pre najaktívnejších:
- 1.stupeň- 3 žiaci, cena pre každého žiaka v hodnote 80 €
- 2. stupeň- 3 žiaci, cena pre každého žiaka v hodnote 80 €
Miesto, kde aktivity môžu prebiehať: triedy, počítačové učebne, doma.

Vyhodnotenie aktivít v rámci týždňa programovania prebehne 19. októbra 2018 za prítomnosti Google Slovakia.

PaedDr. Eva Raffajová

Eva Raffajová (Základná škola Ľubica)

Mám rada svoje povolanie.Učím už viac ako 28 rokov a rada pracujem s deťmi.

Téma TASR