Túžobné očakávanie Vianoc

Anna Lažová, 22. decembra 2017 11:52

14. decembra 2017 sa žiaci, učitelia a rodičia žiakov Spojenej školy vo Svidníku aspoň na chvíľu snažili zabudnúť na starosti a trápenia bežného dňa.

Foto: Foto - archív Spojenej školy Svidník


Svidník 22. decembra (SkolskyServis.sk) - Stretli sa pri rozžiarenom stromčeku, aby si spoločne pripomenuli príchod Vianoc a narodenie Ježiša Krista v nádhernom programe, v ktorom Jozef s Máriou hľadali miesto na príchod Božieho syna. Našli ho v Betleheme. Práve tam v maštaľke sa narodil vykupiteľ a spasiteľ celého sveta. Malého Ježiška išli pozdraviť a odniesť mu dary pastieri, traja králi z Východu, ale aj obyčajní ľudia či koledníci. Na oblohe tancovali hviezdičky, ovečky zaspali, anjeli zvestovali radostnú novinu celému svetu, zvieratká sa tešili. Oznámili, že Vianoce sú sviatky pokoja, oddychu, kedy je celá rodina spolu, že je to čas zastavenia, ticha a lásky. Hluk, ruch, nepokoj a nervozita sa menia na príjemné ticho. Ticho, ktoré ohlási jasný zvuk zvončeka, že práve prišiel Štedrý večer a s ním narodenie Ježiška.

Po programe nechýbali ani koláčiky a čajový punč. Všetci, ktorí prišli, prežili príjemný podvečer so svojimi ratolesťami. Na záver sa všetkým prítomným prihovorila riaditeľka Spojenej školy RNDr. Mária Makutová a zároveň popriala príjemné prežitie vianočných sviatkov, plné lásky a pohody.

Anna Lažová (Spojená škola Svidník)

Som učiteľka Spojenej školy, zložka ZŠ, Svidník

Téma TASR