Tri prvenstvá na OK Dejepisnej olympiády pre pugačevkarov

Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Silvia Brzychcyo, 12. marca 2019 14:04

Vo štvrtok, 14. februára 2019 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády.

Humenné 12. marca (SkolskyServis.sk) - Základnú školu na Pugačevovej ulici v Humennom veľmi úspešne reprezentovali šiesti žiaci. Súťažili v troch kategóriách – 6., 7. a 9. ročník. Jozef Zaremba (6.B) obsadil 1. miesto v kategórii F, Richard Čisľák (7.B) obsadil 1. miesto v kategórii E a Ema Mitniková (9.B) obsadila 1. miesto v kategórii C. Richard a Ema si týmto zabezpečili postup na krajské kolo, ktoré sa bude konať v marci v Prešove.
S radosťou tiež konštatujeme, že aj ostatní zúčastnení žiaci - Michaela Stanková (6.A), Tomáš Matuch (7.A) a Miriama Fedorcová (9.B) si počínali perfektne a stali sa úspešnými riešiteľmi olympiády. Všetkým srdečne gratulujeme a vyslovujeme nesmiernu radosť z toho, že tohtoročná výprava za poznaním histórie sa skutočne oplatila.

Foto: Mgr. Ján Andrejčík


Foto: Mgr. Ján Andrejčík


Foto: Mgr. Ján Andrejčík


Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Silvia Brzychcyová
Foto: Mgr. Ján Andrejčík

Téma TASR