Tomáš Garrigue Masaryk vo fotografii

Anna Lažová, 18. mája 2018 12:04

Podduklianska knižnica vo Svidníku 10. mája 2018 slávnostne otvorila jedinečnú výstavu pod názvom T. G. Masaryk vo fotografii.

Tomáš Garrigue Masaryk vo fotografii Foto: Mgr. Anna Lažová


Svidník 18. mája (SkolskyServis.sk) - Prezentuje osobnosť T. G. Masaryka, jeho rodinu a spoločensko-politické udalosti jeho života. Výstava už bola predstavená vo Varšave, Bratislave, Bruseli, Berlíne, Giessene a vo Viedni. Okrem panelov s dobovými fotografiami návštevníci môžu vidieť Masarykov biely jazdecký oblek, vyrezávaný krížik a keramickú kačičku z jeho pracovného stola a kópie jeho spisov.

Túto výstavu Podduklianskej knižnici zapožičalo Múzeum T.G.M. Rakovník z Českej republiky a pripomíname si ňou 100. výročie vzniku Česko-Slovenska. Z histórie sa dozvedáme, že vznik ČSR s radosťou privítali aj obyvatelia Svidníka a jeho okolia, dokonca vo Svidníku bol na počesť 10. výročia vzniku ČSR postavený pamätník, ktorý bol odhalený 28.10.1928.

Tomáš Garrigue Masaryk vo fotografii Foto: Mgr. Anna Lažová


Tomáš Garrigue Masaryk vo fotografii Foto: Mgr. Anna Lažová


Tomáš Garrigue Masaryk vo fotografii Foto: Mgr. Anna Lažová


Výstava potrvá do 30. júna 2018.

Téma TASR