Technické vzdelávanie inšpirované metódou Reuvena Feuersteina

Beáta Ľubová, 16. júla 2018 11:35

Metóda Reuvena Feuersteina je založená na identifikácii a rozvoji vnútorných kognitívnych predpokladov dieťaťa. V ZŠ s MŠ Rabčice sme sa inšpirovali tzv. FIE I (usporiadanie bodov).

Technické vzdelávanie inšpirované metódou RF v ZŠ s MŠ Rabčice Foto: ZŠ s MŠ Rabčice


Rabčice 16. júla (SkolskyServis.sk) - Základná škola s materskou školou v Rabčiciach realizuje aktivity v oblasti zvyšovania motivácie k prírodovednému poznaniu u detí predprimárneho vzdelávania, a to prostredníctvom učenia podľa Reuvena Feuersteina. Zameriavame sa na rozvoj primárnych kognitívnych schopností dieťaťa prostredníctvom tzv. inštrumentálneho obohatenia zvyšujúceho flexibilitu myslenia dieťaťa.

Aktivity sa uskutočňujú vďaka grantu Nadácie Volkswagen Slovakia – Zamestnanecký grant.

Technické vzdelávanie inšpirované metódou RF v ZŠ s MŠ Rabčice Foto: ZŠ s MŠ Rabčice


Technické vzdelávanie inšpirované metódou RF v ZŠ s MŠ Rabčice Foto: ZŠ s MŠ Rabčice

Beáta Ľubová (ZŠ s MŠ Rabčice 194)

Koordinátorka projektových aktivít - ZŠ s MŠ Rabčice 194.

Téma TASR