Svetový deň ÚSMEVU

Mgr. Natália Rimáková, 15. októbra 2018 11:04

ÚSMEV, dobrý skutok, smajlík a radosť ...

Svetový deň ÚSMEVU, ZŠ s MŠ Sedlice Foto: ZŠ s MŠ Sedlice


Sedlice 15. októbra (SkolskyServis.sk) - 5. október sa na našej škole ZŠ s MŠ Sedlice stal zdrojom dobrej nálady. Snažili sme sa držať hesla tohto dňa, ktoré znie: "Vykonaj milý skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu.“ Naši žiaci si vybrali skutok a spolužiaka, ktorému sa snažili vyčariť úsmev na perách. Dúfame, že sa to podarilo.

Ľudstvo za Svetový deň úsmevu vďačí inak nenápadnému umelcovi Harveymu Ballovi z amerického Worcestra. Ten nakreslil jednoduchý obrázok - tvár so žltým podkladom v kružnicovej podobe, dve bodky ako oči a jednoduchý oblúčik - úsmev.

Smajlík je symbolom šťastia, radosti či dobrého úmyslu, preto sa stal naším maskotom a sprevádzal nás počas celého vyučovania.

V piatok niektorí žiaci doniesli vtipy zo školského prostredia alebo perličky žiakov na hodinách, ktoré si mohli prečítať aj ostatní na pripravenej nástenke.

Rozhlasové okienko pripravili dievčatá Karolína Fiľakovská a Emma Boronová z novinárskeho krúžku spolu s p. uč. Rimákovou.Za akciu zodpovedný: Mgr. N. Rimáková, ZŠ s MŠ Sedlice

Mgr. Natália Rimáková (ZŠ s MŠ Sedlice)

Som učiteľka v ZŠ s MŠ Sedlice. Naša škola je plne organizovanou školou, ktorej súčasťou je školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň. Škola zabezpečuje predškolskú výchovu deťom od 3 do 6 rokov a výchovu a vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa základnej školy v zmysle školských vzdelávacích programov, platných učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacieho štandardu pre daný stupeň.

Téma TASR