Súťaž Šaliansky Maťko J. C. Hronského v Trebišove

Stela Cziránková, 24. januára 2019 10:30

Povesti nás vrátia do minulosti nášho národa.

Šaliansky Maťko Foto: ZŠ Kráľovský Chlmec


Kráľovský Chlmec 24. januára (SkolskyServis.sk) - Okresná súťaž v prednese slovenskej povesti sa v tomto roku konala v Zemplínskej knižnici v Trebišove. Bolo to 17. 1. 2019. Zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci sa tejto súťaže zúčastnili Vanessa Mariňáková z 3. A a Lucia A. Ondriášová z 5. B. Obe sa na súťaž pripravovali a na súťaž ich sprevádzala pani učiteľka E. Gérešiová.

Vanessa súťažila v I. kategórii a svojím prednesom sa jej podarilo získať 1. miesto. Preto postúpila do krajského kola v Košiciach. Veľmi sa tešila. Lucka recitovala už v II. kategórii a tiež dostala diplom za účasť. Srdečne im blahoželáme!

Šaliansky Maťko Foto: ZŠ Kráľovský Chlmec


Stela Cziránková, 5. A, ZŠ Kráľovský Chlmec

Stela Cziránková (Základná škola, L. Kossutha 56. 077 01 Kráľovský Chlmec)

Volám sa Stela Cziránková. Mám 10 rokov a chodím do 5. A triedy v ZŠ v Kráľovskom Chlmci. Mám rada svojich spolužiakov. Chodíme spolu do jednej triedy už 5 rokov. Niekedy sú milí, niekedy nie. Rada fotografujem, najmä prírodu a oblohu. Zo športov mám rada bicyklovanie. V škole sa najradšej učím matematiku. Rada hrám aj počítačové hry.

Téma TASR