Súťaž mladých záchranárov SČK

Marta Drozdová, 4. júna 2018 11:03

Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie.

Havaj 4. júna (SkolskyServis.sk) - Dňa 24. mája 2018 sme sa zapojili do Súťaže mladých záchranárov SČK. Súťaž prebiehala v centre mesta Stropkov. Našim hostiteľom bol Územný spolok Slovenského červeného kríža vo Svidníku, ktorý bol aj hlavným organizátorom okresnej súťaže.
Foto: Anna Komišáková

Cestou do Stropkova sme si zopakovali pravidlá poskytovania 1. pomoci. Za školu sme vytvorili družstvo z I. stupňa, ktoré tvorili žiaci 2. ročníka pod vedením Mgr. Ivety Skysľakovej a za II. stupeň súťažilo družstvo záchranárov zo 7. ročníka pod vedením PaedDr. Anny Komišákovej. Súťaž pozostávala z teoretických vedomostí o 1. pomoci a histórii a súčasnosti SČK, ktoré vyhodnotili na 1. stanovišti pri fontáne. Na stanovištiach 2.-5. sme museli prakticky poskytnúť 1. pomoc. Okrem kardiopulmonálnej resuscitácie sme si museli poradiť s ošetrením zlomenín, krvácania, stabilizovanou polohou, poranením brušnej dutiny, protišokovou polohou. Okrem zhodnotenia situácie a celkového vyšetrenia prvotných a druhotných príznakov, sme museli zavolať aj na číslo 155 alebo 112 a privolať odbornú zdravotnú pomoc.
Foto: Anna Komišáková

Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie. Čas sme si krátili v bagetérii, kde sme dostali za odmenu bagetu a kúpili sme si kofolu. Dobre sme si pochutili aj na čerstvej zmrzline na námestí.

A prišlo na rad vyhodnotenie. Z 13 súťažných družstiev sme sa tešili peknému 3. miestu, medailám na hrudi a darčekovej taške, kde sme si našli množstvo pekných a praktických darčekov. Všetci sme si užili pekný a slnečný deň a domov sme si odniesli množstvo príjemných zážitkov. Veríme, že o rok to dáme na 1. miesto.

Marta Drozdová, 7. ročník, ZŠ s MŠ Havaj

Téma TASR