Súťaž Hviezdoslavov Kubín

ZŠ Hradná Nové Zámky, 16. mája 2018 13:06

Prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Nové Zámky 16. mája (SkolskyServis.sk) - V piatok 4. mája sa uskutočnilo krajské súťaže v umeleckom prednese HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Našu školu reprezentovali štvrtáčky Emma Kádárová a Miriam Kersztesová. Dievčatá dosiahli chválihodné výsledky. Mirka sa umiestnila v zlatom pásme a Emmka dosiahla druhé miesto v zlatom pásme. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu a zo srdca GRATULUJEME!
Téma TASR